Projekt:Batchuppladdningshjälp 2014/Ansökan till Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden
Sista ansökningsdatum: 1 april 2014 alt. 1 oktober 2014
Max bidrag: Medelvärdet förra året var 233 333 (5,6 milj/24)
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 2 000
Värde för WMSE (1-5): 5
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:
 • Axel: Vilka i CMS har visat intresse? Kontakta dem.
 • André: Skriv ihop ett brev som CMS-museerna/RAÄ/Riksarkivet kan skriva under om hur viktigt det är med spridningen av kultur. Bolla det med GLAM-folk innan.


Anslagsmottagare

 • Namn:
 • Adress:
 • Organisationsnummer:

Huvudsökande

 • Personnummer:
 • Titel:
 • Namn:
 • Institution/avdelning:
 • Adress:
 • Telefonnummer:
 • E-post:
 • Rektor eller motsvarandes e-post:

Projekt/ändamål

 • Projekttitel:
 • Startdatum (åååå-mm-dd):
 • Slutdatum (åååå-mm-dd):
 • Sökt belopp:
 • Ändamål:
 • Område (ämne):

Medsökande

 • Personnummer:
 • Titel:
 • Namn:
 • E-post:

Annan finansiering/tidigare finansiering från Stiftelsen

Finansiär och belopp:

Projektsammanfattning

Få flera museer att skriva på ett intyg av värdet på uppladdning och spridning via Wikipedia samt att de är med.

RÖD TRÅD - FOKUS PÅ DET KULTURELLA VÄRDET Dokumentation - Bygger för framtiden. Uppladdning - Når ut till en arena som folk använder när digitaliseringen redan skett. Skrivstugor med GLAM-personal - De lägger till bilderna i lämpliga artiklar på olika språk och når medborgarna. Folkbildning.

IDÉ PÅ KULTURELLT TEMA SOM VI KAN FOKUSERA PÅ? SÅ ATT MUSEERNAS INSATS BYGGS IHOP PÅ NÅGOT SÄTT. Svensk kultur i förändring - Sverige under Stormaktstiden

https://docs.google.com/document/d/1z4pmCyFDJxYqsWWZN2GUY6W0qvyIFVWQCKEJ6eKUsGA/edit?usp=sharing

Sammanfattning/motiv (stor ruta)

Bifogat

Till ansökan ska bifogas:

Projektbeskrivning

I ansökan ska anges:
* Vad ansökan avser - kort beskrivning
* En fullständig kostnadskalkyl
* En tidsplan

Den här idén trodde inte Kristina på

Mockup på hur The Metadata Improvement Tool skulle kunna se ut.
Berikat källmaterial
 1. Gör en inventering bland museer som har genomfört batchuppladdningar för att se hur/om de (idag) behandlar den information som läggs till av användare samt de felanmälningar som görs.
 2. För de museer som inte (längre) gör det behöver vi veta varför samt vad som skulle behöva ändras/förbättras för att de ska kunna göra detta.
 3. Utveckla ett verktyg som gör det enklare för dem att få översikt av förändringarna (typ bara kategoriförändringar, allt utom kategoriförändringar etc., tillagda länkar, användningar i artiklar, sortera bort botar, översättningar till andra språk etc.). Verktyget är generellt byggt så att det går att återanvända för alla museer.
  1. Ändringarna som gjorts av volontärer skickas igenom verktyget. Där väljer experterna på museerna om ändringen ska godkännas och föras in i deras databas också. När de tryckt på "Ja" så sorteras de ändringarna undan så att de senare kan föra in dem i deras databas. Trycker de på "Nej" så förs ändringen inte in. Layouten bygger på Wikidata The Game, då gränssnittet gör det rätt enhanda arbetet effektivare och roligare. Det ger även en tydlig statistik till ledningen om vad som skett och det går snabbt och enkelt att få ut information om materialet som volontärer bidrar med är positivt eller inte.

Arbetet sker i samarbete med LSH då vi genom tidigare samarbete har hela deras material. LSH kommer att utvärdera kvalitén på bidragen från volontärer och hur myckte material som kommit tillbaka till dem.

Projektsammanfattning på svenska

CV för sökanden

Projektbudget

Intyg från rektor, verksamhetschef eller liknande

Årsredovisning och stadgar (gäller ideella organisationer och stiftelser) i övrigt lämna en tom bilaga