Projekt:Batchuppladdningsmöte/Slutrapport 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Målet med projektet vara att "inspirera och ge personer möjligheten att hjälpa till med batchuppladdningar". Även om motivationen inte framgick i beslutet är det ett känt problem att det nu finns fler organisationer som är intresserade av att göra batchuppladdningar än vad det finns möjlighet för existerande frivilliga att hjälpa.

För transparens bör det anmärkas att arbetet med detta projekt inleddes senare på året än vad som inledningsvis planerats. När projektet beslutades den 8 juni var planen att mötet skulle hållas i september. På grund av andra åtaganden inleddes planeringen dock först den 16 september.

Det bör även anmärkas att det inte uttrycktes vilka personer projektet riktade sig mot. Här tolkade vi det som att målgruppen var de tekniker som dels skulle kunna genomföra själva batchuppladdningen och dels hade tillräckligt god kännedom om Wiki(p|m)edia för att förstå eller kunna sätta sig in i vad Commonsgemenskapen kräver.

Vad gjordes?

Projektet inleddes genom att sammanställa vilka steg som ingår i en batchuppladdning samt hur dessa är fördelade mellan informationsägaren och den som sköter själva uppladdningen.

Vi undersökte även möjligheten av att bedriva mötet tillsammans med ett museum (LSH). Tanken var att museet samtidigt kunde hålla ett parallellt spår med information för informationsägarna där det hela avslutades med ett gemensamt spår för de delar som kräver delaktighet av båda parter. Motivationen bakom detta var att dels skapa en positiv synergieffekt där frivilliga direkt kunde se intresset från informationsägarnas sida och dels skapa en möjlighet för frivilliga och GLAM-personal att träffas.

Det fanns ett intresse för detta från museets sida men i slutänden ingen möjlighet att genomföra ett sådant möte förrän tidigast efter nyåret. Museet erbjöd oss dock att använda en av deras lokaler för ett eget batchuppladdningsmöte.

Mötet spikades till den 7:e december och annonserades på Bybrunnen (commons+sv.wp) den 8 november tillsammans med ett erbjudande om att WMSE kunde stå för resekostnader. Datumet valdes främst för att vara tillräckligt långt i framtiden (från annonseringen) för att intresserade skulle kunna planera en resa samt för att infalla på en helg då det ansågs troligare att frivilliga då skulle ha möjlighet att komma.

Mötet annonserades inte utanför Wiki(p|m)edia då just kännedom om Commons och hur wikigemenskapen fungerar ansågs som ett grundkrav. Detta då det är något vi sett är ett problem under batchuppladdningar som genomförts av externa parter.

Intresset för mötet var dock väldigt svagt med enbart två svar under annonseringen samt ytterligare två efter att eventet ställts in (och feedback efterfrågats) den 29:e november. Utav dessa svar var två inte av direkt intresse (en informationsägare samt en person intresserad av privata uppladdningar). Det relevanta svar som mottogs under annonseringen var från en person som uttryckte sitt intresse men ej hade möjlighet att delta på grund av andra åtaganden.

Slutsats

Det har genomgående varit en risk att intresse skulle vara litet bland de tekniker/wiki(p|m)edianer projektet riktade sig mot. Det är värt att ha i åtanke att (vad jag vet) projektet startades då det fanns ett behov av kunniga personer och inte som ett svar på önskemål av utbildning/instruktion från intresserade parter.

Intresset från informationsägarnas sida var däremot större och planer finns på att genomföra något för denna grupp under 2014. Den planering och struktur som gjorts borde kunna återanvändas till detta och ett eventuellt nytt försök till ett batchuppladdningsmöte.

Tidsmässigt skedde planeringen opassande. Dels då möjligheten att samordna med museet föll igenom p.g.a. ökade andra åtaganden i samband med avslutandet av verksamhetsåret. Dels för att frivilliga troligen har mer saker planerade närmare jul [källa saknas].

Vad skulle kunna ha gjorts? samt rekommendationer

Hade mötet annonserats utanför wikigemenskapen och/eller för engelsktalande användare skulle frivilligpoolen ha varit större. Grundnivån skulle dock ha varit lägre/mer varierande och det hade varit svårare att i förväg veta vilket material som behövde täckas. Samtidigt finns det fortfarande ingen garanti för att det även efter detta skulle finnas tillräckligt många intressenter.

Min rekommendation är att vi genomför mötet för informationsägarna nästa år samt möjligen går ut med en omformulerad inbjudan till frivilliga även då. I övrigt tror jag att det som fungerar bäst är att vi gör det känt att den som är intresserad av att hjälpa till med batchuppladdningar kan få stöd av oss (med grundkunskaper eller inför/under en specifik uppladdning) samt avsätter tid för detta. Det vi förlorar på denna approach är att motivera de personer som i dagsläget är tveksamma men det vi tjänar på det är att vi får kontakt med användare som är redo att göra en aktiv insats samt att dessa då får en mer personligt inriktad träning.

/ André Costa (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 17.09 (CET)[svara]