Projekt:Certifikat till ämnesexperter 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Projektet handlar om att ta fram certifikat till ämnesexperter för bidrag som förbättrat Wikipedias innehåll inom expertområdet. Certifikatet är ett sätt för Wikimedia Sverige att

 1. uppmärksamma betydelsefulla bidrag,
 2. synliggöra hur ämnesexperter kan bidra med sin expertis till Wikipedia och
 3. motivera ämnesexperter till att bidra till Wikipedia.

Till sin design bygger certifikatet på det som används inom Translatewiki.net-projektet.

I nuläget tar certifikatet upp allmännyttan, forskningskommunikation och samverkan, genom följande text:

Härmed intygas att ämnesexperten har spridit sina kunskaper till den stora allmänheten genom att inom sitt ämnesområde bidra till Wikipedia.

Detta har skett i samverkan med Wikipedias gemenskap och med god kommunikativ kvalitet.


Digitala intyg

Så som vår utvärderande enkät frågar, går cerfitikat att utfärda som analogt eller digitalt. Närmast till hands att utfärda digitala intyg är att göra det i form av open badges, med tanke på övriga projekt. Dessa är däremot i nuläget beroende av att tredjepartsplattformen learningbadges.eu fungerar, och den har dessvärre legat nere under december 2014 och helt enkelt förhindrat utfärdande. Genom att WMSE skapar en egen plattform för utfärdande genom Wordpress kan möjligheten till att utfärda digitala intyg för ämnesexperter stabiliseras under 2015.

Tidplan

 • I augusti ska ett certifikat vara framtaget så att det kan användas och utvärderas under höstens aktiviteter med universitet och högskola. Fixat!
 • I oktober kommer svwp att systematatiskt gås igenom för att skapa en bild över vilka konton som går att koppla till akademiker. Fixat!
 • I december kommer digitala intyg att utfärdas i samband med event.

Samarbetspartners

 • Humanioraverket är intresserad av att gemensamt se över hur humanister kan belönas för insatser på Wikipedia.

Se även

5402 Fas: Avslutat Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 25 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.4.1 Målet är att dokumentera testade koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5402 25 000 Att testa två koncept.Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Systematisk genomgång av användarsidor på SVWP.
 • Digitala intyg har tagits fram till två event (Lärarstudenter och Humaniora på Wikipedia), men tekniska hinder gör att de inte kan utfärdas.

Ett Certifikat finns och idé till förankring.

Plattformen för att utfärda digitala intyg har legat nere under december 2014 och helt enkelt förhindrat utfärdande. Genom att WMSE skapar en egen plattform för utfärdande genom Wordpress kan möjligheten till att utfärda digitala intyg för ämnesexperter stabiliseras under 2015.

 • Budget 25 000 kr
 • Aktuell 12 154,83 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: