Projekt:Då och Nu 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5306 Fas: Avslutat Ansvarig: Jan
Finansiering: 65 500 Europeana Beslut: 2014-05-19
Medverkan av frivilliga: Hjälper till på workshops
Övergripande mål: S.3.1 Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige. L.1.2 Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5300 80% Bjud in användare på varje ort.
6100 20% 5 mediaomnämnanden


Tidplan:

19 maj - 30 september. 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak Tävlingen genomförd, priser utdelade.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Script åt Europeana förbättrat
 • Data för Då&Nu skickad till Europeana
 • Event på 5 orter har genomförts
 • 59 bilder uppladdade
 • Vinnare har utsetts
 • Utställning på Västerbottens museum
 • Presentation på GLAMout
 • Bilderna har plockats in i Europeana.
 • RAÄ stod för skyltar till Umepediaprojektet till ett värde av ca 16 000 kr
 • 7 medieomnämnanden
 • Användare dök upp på 4 orter.
 • Alla som hör om tävlingen och får se exempel tycker att den är rolig, men det är svårt att nå ut. Det kan vara värt att mer aktivt nå ut till aktiva bidragsgivare.
 • Det är viktig att vara väldigt tydlig i avtal om vad som ska göras och hur ansvarsfördelning ser ut.
 • Det är klurigt med samarbeten om parternas drivkrafter är olika. Kanske bör detta förtydligas i avtal.
 • Budget 65 500 kr
 • Aktuell 66 986,35 kr
 • Prognos 66 986,35 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Pengar från Europeana förväntas i mars 2015.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: