Projekt:DCAT-AP för Wikibase och Wikidata 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Wikidata, den öppna länkade datakällan i Wikimediafamiljen, saknar idag beskrivning i DCAT-AP. Detta projekt syftar till att åtgärda det. Wikimedia Sverige kommer att arbeta tillsammans med Wikimedia Deutschland samt Wikidatas många volontärer för att implementera det hela. Hela processen kommer dessutom att generaliseras så att den kan upprepas på alla webbplatser som använder sig av Wikibase, programtillägget som driver Wikidata. När förändringen är genomförd kommer Wikimedia Sverige att kommunicera denna positiva förändring till öppna data-gemenskapen i Sverige.

Projektet syftar till att göra Wikidata möjligt att beskriva med DCAT-AP på ett standardiserat sätt så att det blir lättare att få metadata om projektet samt att göra detta möjligt att upprepa.

Tidplan

 • Januari: Projektstart och kravspecifikation
 • Februari: Utveckling
 • April: Kodgranskning och implementation
 • Maj: Kommunikation om projektresultatet
 • Kontinuerligt: Dokumentation

Samarbetspartners

 • Wikimedia Deutschland för implementation och detaljer om Wikidata/Wikibase

Se även

Projektdata

3307 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 126 000 (FDC+Vinnova) Beslut: Ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
3300 110 000
Per ansökan
 • Skapa själva DCAT-AP beskrivningen
 • Implementera DCAT-AP i Wikidata
 • Generalisera processen för Wikibase
 • Kommunicera ut om denna förändring
Per Beviljande
 • Delta på av Vinnova annordnade event kring kunskapsspridning
 • Minst en video med kunskapsspridning
 • Skicka in en slutrapport
3300 16 000
Interna
 • Blogginlägg: 1
 • Temamånadsbrev: 2
 • Frivilliga: 1


Tidplan:
 • Projektrapportering sista september 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-09-18 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Kodgranskning slutförd
 • DCAT-AP beskrivningen driftsatt
 • Modulen publicerad på wikiba.se
 • Funktionen annonserad i Wikidata newsletter
 • Slutrapport skriven

Samtliga mål uppfyllda

 • Budget 126 000,00 kr
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: