Projekt:Digitalisering av PD-musik

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund

Det bästa vore om allting kunde digitaliseras och sparas, det hoppas vi att vi kan göra i framtiden
— Magnus Karlsson.[1]


I Sverige finns Grammofonarkivet, vilket har världens tredje största samlingar av musik. I samlingarna finns 85 000 stenkakor som gavs ut mellan 1899 och 1958, nästan all musik som producerats i Sverige sedan 1920-talet samt unika noter och musiklitteratur![2] Arkivet har dock stora problem och samlingarna sköts inte om i samma utsträckning som tidigare. I slutet av 2012 började rykten gå om att arkivet kan vara nedläggningshotat.[3] Faktum är att Sverige är det land som exporterar mest musik i världen, efter USA och Storbritannien.

Behovet av att digitalisera har bland annat förts fram i motioner från Miljöpartiet.[4] "Nättjänster, som Spotify och Itunes, saknar stora delar av Grammofonarkivets samlingar."[5]

I slutet av 2012 påbörjades det arbetet.[6] Det är dock oklart om de planerar att digitalisera hela samlingarna, hur lång tid de tänkt ge sig själva samt hur de tänkt tillgängliggöra det hela och under vilka licenser.

För ett par veckor sedan åt jag (John) middag med en Spotifyanställd och vi pratade en del om företaget och lite kort om digitalisering av musik. Han berättade att Spotify inte själva har någon musik på sina servrar utan länkar till andras mediadatabaser. Tanken här är att Wikimedia Commons skulle kunna vara en av dessa databaser. Vad han visste har Spotify inte tidigare haft något digitaliseringsprojekt, men någon gång ska ju vara den första.

Tar tid att identifiera om materialet är fritt eller inte enligt publicdomainproject.org. Kan kanske crowdsoursas?

Projektet

Idén är följande:

 1. De verk som är i PD identifieras.
 2. Partnerna skapar tillsammans en prioritetsordning för i vilken ordning musiken skall digitaliseras.
 3. Sedan får Spotify huvudansvaret för arbetet med att digitalisera musiken i hög kvalité.
 4. Den digitaliserade musiken laddas därefter upp på Wikimedia Commons där den lagras på ett beständigt och säkert sätt med god metadata utan kostnad för Grammofonarkivet eller Spotify - vilket minimerar de långsiktiga kostnaderna för dem.
 5. Genom att samarbeta med WMF kan Spotify koppla samman Wikimedia Commons med sin plattform så att alla Spotifys användare kan spela musiken.

Varför

Samarbetet är en win-win-win. Grammofonarkivet slipper bära den stora kostnaden för att digitalisera PD-delen av sina samlingar och kan lägga de pengarna på att istället sköta arkivet, samtidigt kan ingen hävda att musiken låses till en privat aktör men Spotify försäkrar samtidigt sig att deras tjänst tillhandahåller en än mängd större musik. Spotify kan därtill räkna med oerhört mycket goodwill för initiativet då ett stort antal personer samt media engagerat sig i Grammofonarkivets bevarande och visa på att företaget tar ett stort socialt ansvar. Wikimedia Commons får in många tusen musikstycken som går att använda i exempelvis Wikipedias artiklar om musikstyckena eller musikerna.

Förarbete från WMSE:s sida

Det första steget vore att kontakta Spotify och beskriva idén och övertyga dem om att det är värt att skjuta till resurser. Om de är intresserade är det andra steget att tala med Grammofonarkivet.

Grammofonarkivet har börjat digitaliseringen så det gäller att inte vänta för länge då erbjudandets värde för dem då ständigt minskar. Kanske har Grammofonarkivet redan tillräckliga resurser för att slutföra det inom överskådlig framtid och då ser de knappast något värde i samarbetet. Om Grammofonarkivet inte tänkt tillgängliggöra PD-musiken till allmänheten så finns det dock andra möjliga organisationer som har musiksamlingar det går att kontakta och kanske arbeta med. Svenskt visarkiv och/eller Ekenässjöns industri- och musikmuseum (som har "en stor samling gamla grammofonskivor") skulle kunna vara exempel i Sverige.[7] Svenskt visarkiv började dock spela in visor först runt 1960, så inspelningarna är i de flesta fallen inte fria.[8]

Budget

15 000 USD för en av maskinerna som skannar skivor.

Referenser

 1. http://www.svd.se/kultur/nedlaggning-hotar-grammofonarkivet_7785800.svd
 2. http://www.svd.se/kultur/nedlaggning-hotar-grammofonarkivet_7785800.svd
 3. http://biblioteksbladet.se/2013/01/31/upprop-for-grammofonarkivet/
 4. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Tillgangliggorande-av-Sveriges_GX02Kr309/?text=true
 5. http://www.dik.se/artikel/18701/regeringen-maste-ta-ansvar-grammofonarkivet
 6. http://www.srf.se/Page.aspx?id=328
 7. http://www.vetlanda.se/vanstermeny/kulturfritid/museer.4.1ee9e14d125fea154cf8000314.html
 8. http://statensmusikverk.se/svensktvisarkiv/i-samlingarna/inspelningar/

Externa länkar

Se även