Projekt:Dokumentation för batchuppladdningar 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Återkoppling Kolla vårt nya utkast commons:Commons:Samarbete kring innehållsspridning och ge oss återkoppling på vad som är svårt att förstå, eller vilken information som du hade förväntat att hitta dig där som saknas.

Kort projektbeskrivning

Målet är att ta fram dokumentation/rutiner för hur man för över en större mängd media till Wikimedia Commons som är användbara för GLAM-anställda. Format TBD.

I detta arbete ingår bl.a.:

 • Kolla med tidigare projekt: Hur genomfördes de, vilka var problemen (även internt för GLAM organisationen), vad var oförväntat.
 • Eventuella rekommendationer för Commons
 • Kolla färdig produkt med målgrupp för att se att den är förståelig och användbar.

Tidplan

TBD

Samarbetspartners

TBD

Se även


3304 Fas: Plannering Ansvarig: André
Finansiering: 50 000 FDC Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Aktiva Commonister och gemenskapsfolk med rötter inom GLAM bör båda vara med och utforma dokumentationen
Övergripande mål: I.3.1 - Ta fram dokumentation/rutiner för hur man för över en större mängd media till Wikimedia Commons som är användbara för GLAM-anställda.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3304 50 000
 • Ta fram dokumentation
 • Lämna dokumentationen till två GLAM-anställda (en med och en utan tidigare vana av batchuppladdningar mot Wikimedia) för feedback om förståelighet och användbarhet.Tidplan:

TBD 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Påmint kontakter vid institutioner om lovad återkoppling för dokumentationen.
 • Tagit fram ett utkast för dokumentationen
 • Lämnat dokumentationen till flera GLAM-anställda och begärt återkoppling.
 • Mottagit och arbetat in återkoppling från en van GLAM-anställd.
 • Det är lätt att lämna ut information och begära återkoppling. Det är desto svårare att få in denna återkoppling och svårare blir det ju mer tiden går.
 • Ett bättre (men mer svåruppfyllt) mål för framtiden är kräva att återkopplingen mottagits (men inte nödvändigtvis att den arbetats in).
 • Att skriva tips och tricks är enkelt men att producera en handbok är mer komplext.
 • Målgruppsspecifikationen samt målen behöver vara tydligare.
 • Använd dokumentationen och begär återkoppling på den redan innan uppladdning görs.
 • Hur tänker vi använda denna i fortsättningen? Plan bör finnas från början (ska den tryckas, vara länkad mm.)
 • Fundera på om denna bör spridas internationellt.
 • Budget 50 000 kr
 • Aktuell 20 173,87 kr
 • Prognos 21 000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: