Projekt:ESD 2016/Ansökan till Sida om ESD 1

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Symbol OK.svg Skickat!


Ansökan
Organisation: Sida
Sista ansökningsdatum: 2015-09-01
Max bidrag: 300 000 kronor
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 30 000 kronor
Värde för WMSE (1-5): 4
Beslutsdatum: 2016-09-??
Uppföljning inför inskick:

Mål och bedömning. Aktiviteten ska bidra till ett eller flera av följande mål med koppling till Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling:  Öka kännedomen om de Globala målen  Bidra till fördjupad kunskap om agendan och/eller målen  Öka engagemanget så att fler bidrar till att målen nås  Väcka opinion kring något eller några av målen i agendan  Påverka politiker och/eller andra beslutsfattare  Öka samarbetet mellan olika parter och aktörer  Granska och analysera genomförandet av Agenda 2030

Organisation/aktör ansvarig för aktiviteten:

Wikimedia Sverige

Organisationsnummer:

802437-8310

Kontaktperson:

John Andersson

E-post:

John.andersson(at)wikimedia.se

Telefon:

073-3965189

Adress

Hantverkargatan 21 2tr, 112 21 Stockholm

Rubrik

Fri kunskap för hållbar utveckling

Kort beskrivning av aktiviteten och dess koppling till Agenda 2030 och/eller de Globala målen för hållbar utveckling” (OBS! Aktiviteterna måste genomföras under 2016).

Detta informationsprojekt om de globala målen syftar till att för företrädare för Sveriges kommuner presentera vad de Globala målen handlar om, samt hur kommunerna kan bidra till att uppnå de Globala målen genom att fritt tillgängliggöra information de sitter på. En grupp enkla och tydliga steg presenteras.

Tillgång till information och kunskap är centralt för att nå flera av de globala målen, inte minst Mål 4: God utbildning för alla. Wikimedia-rörelsen har genom projekt såsom Wikipedia arbetat hårt med att göra informationen fritt tillgänglig online och lättförståelig. Det finns även flera initiativ (ex. projektet Kiwix.org) för att leverera information offline till de som inte är uppkopplade online. Nuförtiden har dock användningen av smartphones exploderat och mer personer än någonsin har tillgång till digital information på sina egna språk (Wikipedia finns på 294 olika språk).

Information på ex. Wikipedia sammanställs från mängder av källor varav offentlig information ofta fyller en viktig funktion. Sveriges kommuner sitter på ett stort värde av data, information och expertis. I dagsläget genereras mycket av detta för internt arbete men med ett genomtänkt arbete runt tillgängliggörande skulle mervärde skapas för en låg kostnad och stödja de globala målen kan nås då informationen kan inkluderas i bl.a. Wikimedias olika plattformar.

Öppna data och fri information är även viktiga verktyg för ökad transparens vilket är viktigt både för bekämpning av korruption och för att säkerställa effektiv resursanvändning, något som framhålls bl.a. på Openaid.se

Under projektets gång kommer vi att: (1) Identifiera kommuner att kontakta; (2) Kontakta kommunerna och planera in möten för att diskutera hur deras information kan bidra till de globala målen; (3) Genomföra möten hos kommunerna (vilket föregås av pressmeddelanden till lokalmedia); (4) Rapportering av projektet samt spridning av resultatet.

Eventuella samarbetspartner

Wikimedia Sverige samarbetar med Open By Default.

Tid

Måndag 26 september till tisdag 20 december.

Plats/er

10 stycken svenska kommuner.

Aktiviteten kommer att ha fokus på

Alla mål och/eller hela Agenda 2030 Lista över alla 17 målen

Aktiviteten bidrar till följande mål gällande Agenda 2030 och/eller de Globala målen för hållbar utveckling

  • Öka kännedomen om de Globala målen
  • Bidra till fördjupad kunskap om agendan och/eller målen
  • Öka engagemanget så att fler bidrar till att målen nås
  • Väcka opinion kring något eller några av målen i agendan
  • Påverka politiker och/eller andra beslutsfattare
  • Öka samarbetet mellan olika parter och aktörer
  • Granska och analysera genomförandet av Agenda 2030

Målgrupper

Huvudfokuset ligger på kommunpolitiker och -tjänstemän. Genom mediaomnämnanden i lokalmedia nås även den breda allmänheten.

Kvalitativa mål (om applicerbart)

1 presentationsmaterial framtaget

10 presentationer genomförda

10 kommuner besökta för informationsspridning

Aktiviteten kommer att marknadsföras på följande sätt

Wikimedia Sverige är som organisation mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier både i Sverige och internationellt. I samband med de möten vi genomför kommer vi att skicka ut pressreleaser till lokalmedia för att berätta om hur kommunens data kan användas till att uppnå de globala målen. Vi kommer även att informera Wikimedia-gemenskapen för att engagera volontärer i arbetet.

Allt resultat och producerat material från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC BY-SA-3.0) vilket förenklar återanvändning och spridning av resultaten av vårt arbete. Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges hemsida och är tillgänglig för både Sida och andra intressenter.

Antal som beräknas nås (t.ex antal deltagare, följare på sociala medier, räckvidd i media, eller andra relevanta och uppföljningsbara mål.)

50 kommunpolitiker och/eller -tjänstemän deltar i möten.

10 000 personer hör om projektet genom social media och tidningsomnämnanden.

Aktiviteten kommer att följas upp på följande sätt

En avslutande rapport där resultatet redovisas kommer att sammanställas.

Ett lättläst blogginlägg om projektet på Wikimedia Sveriges blogg.

Ansökt belopp, kr (Ni kan söka mellan 50.000-300.000 kr*.)

74 900 kr

Fördelning av budget på respektive post

Arbete av konsult: 54 900 (122 timmar á 450 kronor)

Resor: 20 000 (10 resor á 2 000 kronor)

Ansöker ni inklusive eller exklusive moms? (Beror på om ni är momspliktiga eller inte)

Inklusive

Får du andra medel från Sida eller vidareförmedlare (t.ex. Forum Syd) för kommunikationsaktiviteter i år?

Nej