Projekt:EU-påverkan 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Detta projekt syftar till att utreda vad som händer i EU relaterat till Wikimediarörelsen, samt skapa initiala kontakter med de svenska parlamentarikerna. Projektet har även gått under namnet FKAGEU, detta avser alltså samma projekt.

Tidplan

 • 30 mars, ha en översiktmatris.
 • 31 december, träffat alla parlamentariker.

Budget

20 000 kr arbetstid (egenfinansierat).

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

7107 Fas: avslutat Ansvarig: John
Finansiering: 51 500 kr (egen) + 8 000 FDC Beslut: 2015-02-26, [1]
Medverkan av frivilliga: Hjälper till på plats
Övergripande mål: * F.1.3: Öka rörelsens medvetenhet om pågående händelser inom EU genom publicering av en påverkansmatris över politisk påverkan på Meta innan slutet av mars månad genom att samla och analysera information.
 • F.1.4: Stärka relationen med 20 svenska EU-parlamentariker innan året är slut genom att ha personliga möten med dem.
Budgetkod: Budget: Delmål:
7100 31 500 Skapa en matris
7100 28 000 Träffa 20 parlamentariker


Tidplan:
 • 30 mars, ha en översiktmatris.
 • 31 december, träffat alla parlamentariker. 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Karl och Dimi har haft flera kontakter med EU-parlamentariker och andra beslutsfattare och positiva resultat tycks skönjas. Då det varit flera politiska händelser som tagit mycket tid har dock påverkansmatrisen skjutits på framtiden.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Detta är egentligen utanför detta projekt, men som en del av sin utbildning deltog John på ett evenemang i Bryssel för att lära sig mer om Kommissionens arbete runt den gemensamma it-marknaden och kunde då även besöka Karls och Dimis kontor.
 • John & Karl har regelbundna veckomöten där uppkomna frågor och händelser gås igenom och de diskuterar framtida arbete.
 • Ett brev till svenska Europaparlamentariker har satts samman för att trycka på värdet av PD-licensering av offentligt producerade verk/data och Jan kommer att skicka ut det inom de närmsta dagarna.
 • Budget 59 500 kr
 • Aktuell 36 596,45 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: