Projekt:En gemenskap för alla 2019/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för En gemenskap för alla 2019.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

WikiGap, globalt

Datum
De första eventen påbörjades runt 2019-03-01
Info-länkar
Deltagare från WMSE
Mia, John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Se sammanställning från EventsMetrics och Program & Events dashboard i detta kalkylark.
Global metrics    (T231277)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 500 220 0 0 720[1]
2. Number of newly registered users 0 0 0 444 444[2]
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 7999 584 4939 0 13522[3]


WikiGap KTH, Stockholm

Datum
2019-03-08
Info-länkar
Deltagare från WMSE
John, Axel, Sebastian, Eric, Evelina och Mia
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Det var ca 41 personer närvarande i WikiGap Stockholm som i huvudsak var studenter från KTH. 4 Wikimedianer var på plats för att vara wiki-guider och 6 var studentvolontärer från KTH. Den stora gruppen var organiserad i 3 mindre grupper om w:sv:Wikipedia:Skrivstuga/WikiGap_2019/KTH2019tre.
Global metrics    (188)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 30 30 0 0 60
2. Number of newly registered users 0 0 0 29 29
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 8 4 0 12 24
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 185 3 0 0 188


WikiGap, globalt HT

Datum
Eventen under andra halvåret 2019
Info-länkar
Deltagare från WMSE
Mia, John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Se sammanställning från EventsMetrics och Program & Events dashboard i detta kalkylark.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 84 43 0 0 127[4]
2. Number of newly registered users 0 0 0 75 75[5]
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 1266 52 487 0 1805[6]


Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser

  1. Uppskattning
  2. Per EventsMetrics
  3. Per EventsMetrics
  4. Uppskattning
  5. Per EventsMetrics
  6. Per EventsMetrics