Projekt:Erfarenhetsutbyte 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad gick bra?

Arbetet med att upprätta ett internationellt utbytesprogram för volontärer och anställda tog flera viktiga steg och ett konceptpapper togs fram.

Vad gick dåligt?

Då Wikimania i Thailand ställdes in tappades momentum och den kunskapsöverföring vi planerat för blev begränsad. Mer arbete hade kunnat ske med allmän dokumentation, men nedprioriterades då det blev alltmer oklart hur Wikimedia Foundation såg på organiseringen av framtida Wikimania-konferenser.

Vad ska vi sluta med?

Vi fokuserade helt på fysiska evenemang, men hade kunnat växla över mer helhjärtat till digitala konferenser och bidragit med presentationer och workshops på dem.

Vad ska vi fortsätta med?

Att delta på olika evenemang, både fysiska och digitala, är fortsatt viktigt och värdefullt.

Det planerade utbytesprogrammet behöver konkretiseras och ekonomiska medel säkerställas för lansering sent 2021 eller 2022.

Vad ska vi börja med?

Att organisera regionala digitala aktiviteter, speciellt runt olika aspekter av innehållspartnerskap.