Projekt:Föreläsningar 2018/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Föreläsningar 2018.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Webbinarie om WFD och Wikidata

Datum
2018-01-17
Info-länk
Webbinarie om hur man når ut med information och kunskap via Wikipedia och Wikidata. Arrangerad av Naturvårdsverket inom ramen för regieringsuppdraget Smartare miljöinformation. Notera att denna tidsregistrerats som Externa då den ej hade extern finansiering.
Vem
André Costa och Niklas Holmgren
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
presentationen
video av presentation
Global metrics    (T185092)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 29 29[1]
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 4 0 0 4
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2 0 0 2


Centrum för universitetslärarubildningen, Stockholms universitet

Underlaget för workshopen
Datum
2018-02-07
Info-länk
https://www.su.se/ceul/utbildning/workshopar/powerful-learning-with-collaborative-writing-how-to-develop-wikipedia-assignments-1.332717 (arkiverad version)
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Det här var den andra workshopen som genomfördes ihop med Centrum för universitetslärarutbidningen på SU. De ändringar som gjordes från första omgången var att det nu var mer praktiska moment med att genomföra redigeringar och också praktisk använding och diskussion kring hur Dashboard används från lärarperspektivet.
Global metrics    (T186488)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 8 11 0 0 19
2. Number of newly registered users 8 10 0 0 18
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 0 0 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 8 0 0 0 8


Skolutveckling Region Gotland, Visby

Datum
2018-09-20
Info-länk
Pedagoggotland
Deltagare från WMSE
Sara
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Evenemanget samlar samtliga lärare i Region Gotland. WMSE deltog med en hörsalsföreläsning, 70 åhörare, och senare en praktisk workshop med Wikimini för 12 deltagare. En diskussion som fördes handlade om huruvida det vore möjligt med lättlästa texter kopplade till respektive Wikipedia-artikel. Dessa texter är en regelbunden del av vad lärare i exempelvis särskolan själv skapar, men de saknar en resurs som kan samla texterna och låta de vara hittbara i samband med sökningar på Wikipedia.

Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 62 20 0 0 82
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.


Övrigt

Referenser

  1. Det var totalt 33 anslutna användare men vi vet att det fanns mer än en person bakom flera av dessa.