Projekt:Föreläsningar 2022/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Föreläsningar 2022.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

Sveriges Författarförbund, Stockholm

2022-12-15 Sveriges Författarförbund
Datum
2022-12-15
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Intresserad och nyfiken grupp som alla ställde frågor om hur dom både kunde återanvända och bidra, och hur dom skulle förhålla sig till artiklar om sig själva och rättningar/uppdateringar där. Bra diskussioner om relevans, intressekonflikt, volontärarbete och andra ingångar. Några hade redigerat tidigare med blandad framgång, och flera fick blodad tand och skulle rätta småfel samt fylla på inom sina ämnesområden framöver.
Core metrics    (T323368)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 12 12
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


IoT Sverige - Lär dig mer om länkade data, Stockholm

Den del av presentationen som Wikimedia Sverige gav
Datum
2022-12-13
Info-länk
Lär dig mer om länkade data (Stockholm)
Vem
André (på plats), Alicia (med förberedande arbete)
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi var inbjudna av IoT Sverige att anordna en workshop på temat Öppna Länkade data och beständiga identifierare. Upplägget var att använda Wikidata som en pedagogisk plattform för att sänka tröskeln för att först länkade data, samt för att illustrera vad som är möjligt att göra tack vara länkade data. Detta inkluderade ett praktiskt moment där deltagarna redigerade Wikidata (enbart två av deltagarna hade tidigare bidragit till något av Wikimedias projekt). Dagen inledes med en presentation av Björn Hagström som var den som organiserade eventet.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 11 11
Number of editors 0 0 0 11 11
Number of organizers 0 2 0 2 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 27 0 27


Månadens MIK, Online

2022-10-28 Månadens MIK
Datum
2022-10-28
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Genomgång av Wikipedia och samarbetsformer samt olika projekt vi driver för skolbibliotekarier. Stort intresse för gymnasiearbetesprojektet och en del frågor om att eventuellt vara med där.
Core metrics    (T317102)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 15 15
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Föreläsning och workshop med SCB:s kommunikationsenhet, Enköping

Datum
2022-09-16
Info-länk
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
SCB har släppt sin statistik under CC0-licens och har i den processen fått upp ögonen mer för WMSE, Wikipedia och de möjligheter vi kan erbjuda. Därför ville deras kommunikationsenhet få bättre koll, så att de framöver kan använda Wikimediaplattformarna som verktyg för sin kommunikation och informationsspridning. Fokus under dagen skulle ligga både på föreläsning om Wikimedia och Wikipedia, därefter instruktioner om hur man redigerar och till sist praktiskt redigerande. Gruppen var väldigt intresserad och ställde en massa frågor, och därför hann vi inte riktigt med redigeringen. Vi har pratat om att försöka ta upp det vid senare tillfälle.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 20 15 0 0 35
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 0 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser