Projekt:FSCONS 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Stå vid utställningsbordet Under tiden konferensen är öppen behöver vi din hjälp med att bemanna utställningsbordet och berätta om Wikimediaprojekten.
Korrläsa informationsmaterial Det vore bra om du kunde kasta ett öga på vårt informationsmaterial och se om det behöver uppdateras.
Sprid info på sociala medier Är du med i grupper på ex. FB som du tror skulle vara intresserade av konferensen, och framförallt av vår presentation om värdet av att översätta programvara? Berätta då om FSCONS och Wikimedia Sveriges deltagande där!
Idéer Har du andra idéer på vad vi bör göra på konferensen? Låt oss höra!

Kort projektbeskrivning

Fokus på att prata med likasinnade organisationer och värva nya medlemmar. Föreningen deltar på FSCONS med ett bord. Minglar. Informationsmaterial om föreningens idéer om öppna data finns med.

Tidplan

 • 20 juni: Skickar in presentations-/workshopsförslag.
 • 18 juli: Vi får svar om vårt förslag är antaget.
 • 23 juli: Sätta upp planeringssida för enskilda arbetsuppgifter under evenemanget. Planeringssidan finns på Wikipedia:Wikimedia_Sverige/Fscons_2014.
 • 25 september: Lägg till om evenemanget på Wikiträffar.
 • 15 oktober: Förbered dokument för att anmäla sig till nyhetsbrev & bli medlem.
 • 31 oktober: På morgonenen ställer vi i ordning bordet.
 • 31 oktober-2 november: Konferensen äger rum.

Samarbetspartners

Möjliga partners att kontakta är:

 • Creative Commons Sverige
 • Digisam
 • ???

Se även

7105 Fas: Pågår Ansvarig: John
Finansiering: FDC 10 000 Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Ställa i ordning bordet. Delta under dagarna.
Övergripande mål: .
 • F.1.2. Målet är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
 • Föreningen.1. Målet är att föreningen har minst 500 medlemmar.
 • Föreningen.2. Målet är att minst 50 frivilliga engagerar sig för att driva fram Wikimedia Sveriges projekt.
Budgetkod: Budget: Delmål:
7105 FDC personal 10 000:- .
 • Att vi får ett bord där utan kostnad (då vi saknar budget för det). Idealt i samarbete med någon annan likasinnad org.
 • Att vi under konferensen samtalar med minst tre företrädare för andra organisationer om vad vi kan göra tillsammans under 2015.
 • Ett konkret samarbetsprojekt initieras tillsammans med annan likasinnad org. under 2015.
 • 3 frivilliga deltar i projektet.
 • 10 nya medlemmar värvas.Tidplan:

Konferensen är i början av november. 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak För få som deltog och inga nya medlemmar - men väldigt mycket aktivitet under konferensen från vår sida (mer än vad vi hoppades på initialt).
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Planeringssidan har nu satts upp och det är annonserat på Wikiträffar. Vi har påbörjat förberedelser inför vårt spår. Biljetter m.m är bokat.

Vi har fått tillstånd att vara på konferensen med bord utan kostnad. Vi har satt upp en planeringssida. Vi har fått ett eget spår(!), där vi utöver translatewiki-presentationen (där vi hade 8 deltagare) och workshopen kommer att prata om våra API:er (12 deltagare) och hur man kan samarbeta med organisationen (8 deltagare). Jan diskuterade med Mozilla om Open Badges och samarbeten och André med Open Knowledge Foundation. Det ser väldigt lovande ut med ett samarbetsprojekt för 2015. 1 frivillig deltog i projektet vilket var mindre än vad vi hoppades på. Ingen ny medlem värvades till föreningen men en person skrev upp sig för nyhetsbrevet.

 • Bra samarbete med arrangörerna.
 • Konferensen har sjunkit i storlek, vilket bör tas hänsyn till planerande av deltagande.
 • Att vara på temabaserade evenemang kan leda till oväntade möten med likasinnade. Fundera på inför 2016 om detta ska vara ett övergripande verksamhetsmål att närvara på konferenser (eller bakas in i befintliga projekt redan i år).
 • Budget 10 000 kr
 • Aktuell 11 376,79 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Vi fick endast en deltagande volontär som hjälpte till. Oklart varför.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: