Projekt:Fotoworkshop 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Fotograf Vi letar just nu efter professionella fotografer med god vana av olika typer av "specialfotografering" som kan hjälpa till att skapa guider för hur man fotograferar bra i olika områden. Vill du hjälpa till? Maila oss på info(at)wikimedia.se!
Testare När guiderna har skapats behöver vi dig som är amatörfotograf och intresserad av att pröva guiderna för att se om de hjälper dig i ditt fotograferande.

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att sammanställa material som kan hjälpa användare att bli bättre fotografer för Wikipedia.

Dessa ska i första hand bestå av kortare "tänk på att"-rekommendationer för fotografering av olika typer av objekt, dessa kan i sin tur kompletteras av en länksamling till ytterligare utbildningsmaterial för den typen av fotografering. Avsikten är att i första hand nyttja de professionella fotografer som finns inom föreningens (och våra samarbetspartners) bekantskapskrets.

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

5107 Fas: Påbörjad Ansvarig: André
Finansiering: FDC 12 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:  
 • Utveckla materialet
 • Testa/utvärdera materialet
 • Formgivning?
Övergripande mål:  
 • S.1.2 - Skapa material som kan användas som en resurs för fotografer i gemenskapen.
 • S.4.1 - Få professionella fotografer att bidra med sin expertis.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5107 12 000
 • Skapa minst två "tänk på att"-guider
 • Fått stöd av minst en professionell fotograf med utformningen av en guide
 • Minst en användare ur gemenskapen har uttryckt att de fått konkret nytta av materialet.Tidplan:

Påbörjas under senvåren. Detaljerad tidplan TBD 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Inga aktiviteter sedan förra månaden
 • En guide finns i stort sett redan men behöver översättas från engelska
 • En professionell fotograf har lovat att se över sammanställt material
 • För sent i läge för att hinna integrera svar.
 • Svårt att ha ett projekt där mycket viktigt arbete förlitas till volontär med specifik kunskap (oavsett om det är en workshop eller produktion av informationsmaterial).
 • Bra att samla ihop informationen från tidigare erfarenheter, men kräver ändå specifik kunskap.
 • Förvirrande namn efter att målen hade bytts.
 • Plan för spridning av det framtagna materialet bör finnas.
 • Det finns material från andra chapters och andra organisationer som kan vara användbara. Det kan vara värt att leta lite innan man författar själv.
 • Budget 5 000 kr arbetstid
  7 000 kr övrigt
 • Aktuell 1 323,16 kr
 • Prognos 5 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att vi lyckas samla in material men inte har tid att sammanställa detta.

 • Att vi inte har tid att få en användare att uttrycka att de fått nytta av materialet.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: