Projekt:Framtidens digitala lärresurser

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund

Jakob och Axel träffade .Se och Staffan Hagnell. Han arbetar med det som heter skolfederation.


De samlar skolor, förlag och utbildningsinstitutioner för att skapa en plattform för det framtida digitala skolväsendet.

  • Identitetsdatabas. Projektet arbetar för att få till en sömlös integration av en identitetsdatabas för alla studenter, lärare, amanuenser och kursansvariga. När en person är godkänd på ett läroverk, ges sedan tillgång till förlagens material genom samma inloggning.
  • Kurs- och läroplaners taxonomi som meta-data. Projektet ska presentera en databasstruktur för samtliga kursmål i grund och gymnasieskolan. Här definieras skillnaden mellan målet "bråk" i matematik och "bråk" i sociala sammanhang.

En elev som är inloggad på skolans intranät kan automatiskt få tillgång till den kurslitteratur, övningsexempel, tjänster och provuppgifter som tillhandahålls av förlagen eller läromedelsproducenter.

Förlagen idag arbetar ofta efter gamla affärsmodeller där det primära fokus är att sälja läromedel, eller licenser till läromedel.Kopiering av upphovsrättsskyddat material är tyvärr utspridd i skolorna idag. Samtidigt är det en omfattande verksamhet som innebär att böcker ska distribueras ut i landet, de går inte att hålla uppdatera när de väl är tryckta och marginalerna är ibland små. Filmindustrin och musikbranschen har under många år haft problem att ställa om till att bli digitala leverantörer av bild och ljud. Förlagen måste anpassa sina affärsmodeller för att möta framtidens lärare.

Projektets aktiviteter

Att sammanställa de utmaningar, behov och framtida tjänster som kan komma behövas för att lärare ska kunna använda digitala lärresurser fullt ut.

  • Omvärldsanalys, idag finns flera olika portaler som samlar lärare, producenter och elever.
  • Intressentanalys, kartläggning av förlagen, läromedelsproducenter, skolor, lärare och utbildningsinstitutioners förutsättningar
  • Workshops för att förstå hur lärare använder digitala lärresurser idag. För att förstå vilka utmaningar förlagen har framför sig.
  • Kartläggning av framtida möjligheter
  • Scenarion för framtidens digitala lärresurser
  • Win-win-win tänkande. Vilka framtida digitala lärresurser kan vara bra för lärare, kommersiella aktörer och samhället i stort.
  • Seminarium

Tid och resursplan

Vi kan inkomma med en ansökan till Skolfederation. De har en egen budget som inte är kopplad till .SE

Förslag

En förstudie under 3-4 månader som kartlägger möjligheter och utmaningar med framtidens digitala lärresurser.

Projektets aktiva

Status


Personer

Jakob Hammarbäck Axel Pettersson Sophie Österberg .Se Skolfederation GR Utbildning