Projekt:Historiska kartor 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2018 >>

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att stärka vårt arbete runt historiskt kartmaterial genom en ansökan om projektmedel för arbete inom området. En möjlig väg framåt är att arbeta fram en modifierad version av Projekt:Wikimaps 2016/Ansökan till Pelagios.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Historical-Maps-2017

Juni (ännu oklart när utlysning sker) Skriv ansökan Modifierad version av Projekt:Wikimaps 2016/Ansökan till Pelagios
Augusti-december Genomför projektet Fokus på projektledningen då Susanna Ånäs kommer att genomföra majoriteten av det praktiska arbetet.


Samarbetspartners

  • Revolve Interactive Oy (Susanna Ånäs)
  • Möjligen Wikimedia Finland

Se även

Projektdata

Projekt nr. 173204 Ansvarig John
Projektstart 2017-06-01 Projektslut 2017-12-31
Finansiär Budget
Sökes 50 000 kr
Interna mål
  • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
  • G.1.1b - Stöd ges till minst 1/100 wikimedianer och dylika. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2017-09-05 STATUS (se problem nedan)
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad

Ansökan gick inte igenom och projektet saknar i dagsläget finansiering.

Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem

Vår ansökan blev inte godkänd. Finansiering saknas i dagsläget.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017.
Kommentar från verksamhetschefen