Projekt:Internationell upphovsrätt/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Internationell upphovsrätt.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

2023

Nätverksmöte, digitalt

Datum
2023-12-18
Info-länk
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Möte med upphovsrättsnätverk
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 4 1 0 0 5
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Beckmans designhögskola, Stockholm

2023-12-07, Wikipedia – allt mitt är ditt! Beckmans
Datum
2023-12-07
Info-länk
Vem
Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om hur Wikipedia fungerar med extra fokus på upphovsrätt och återanvändning av material. Bra frågor om hur AI påverkar innehållet och finansieringen av Wikimediarörelsen.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 15 15
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0[1] 0 0 0 0
  1. Inget fokus på redigering.

Upphovsrättsutredningsmöte 1/23

Datum
2023-01-26
Info-länk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/kommitteberattelse/utredningen-om-upphovsrattens-inskrankningar-ju_hab2ju16/
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
TBA
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 7 0 0 14
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Upphovsrättsutredningsmöte 2/23

Datum
2023-03-09
Info-länk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/kommitteberattelse/utredningen-om-upphovsrattens-inskrankningar-ju_hab2ju16/
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
TBA
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 7 0 0 14
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Upphovsrättsutredningsmöte 3/23

Datum
2023-04-25
Info-länk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/kommitteberattelse/utredningen-om-upphovsrattens-inskrankningar-ju_hab2ju16/
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
TBA
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 7 0 0 14
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Upphovsrättsutredningsmöte 4/23

Datum
2023-05-26–26
Info-länk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/kommitteberattelse/utredningen-om-upphovsrattens-inskrankningar-ju_hab2ju16/
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
TBA
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 7 0 0 14
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Upphovsrättsutredningsmöte 5/23

Datum
2023-08-30–31
Info-länk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/kommitteberattelse/utredningen-om-upphovsrattens-inskrankningar-ju_hab2ju16/
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
TBA
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 7 0 0 14
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Upphovsrättsutredningsmöte 6/23

Datum
2023-10-05
Info-länk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/kommitteberattelse/utredningen-om-upphovsrattens-inskrankningar-ju_hab2ju16/
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
TBA
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 7 0 0 14
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Upphovsrättsutredningsmöte 7/23

Datum
2023-10-26
Info-länk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/kommitteberattelse/utredningen-om-upphovsrattens-inskrankningar-ju_hab2ju16/
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
TBA
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 7 0 0 14
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Upphovsrättsutredningsmöte 8/23

Datum
2023-11-23
Info-länk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/kommitteberattelse/utredningen-om-upphovsrattens-inskrankningar-ju_hab2ju16/
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
TBA
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 7 0 0 14
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Seminarium i Almedalen om internationell upphovsrätt

Datum
2023-06-28
Info-länk
https://www.youtube.com/watch?v=b09Y3HXRwLo
Vem
Eric Luth (tillsammans med Svbib)
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
https://www.youtube.com/watch?v=b09Y3HXRwLo
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 50 50
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 3 1 0 0 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Presentation om påverkansarbete på RightsCon

Datum
2023-06-06
Info-länk
Vem
Eric Luth (tillsammans med WMZA, WM Chile och WM Argentina)
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation och workshop om Wikimedia-advocacy.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 40 40
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 2 0 0 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Presentation för CC Copyright Platform

Datum
2023-04-20
Info-länk
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation om påverkansarbete i Sverige för Creative Commons copyright-plattform.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 25 25
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


2022

Presentation på BFBM, Bryssel

Datum
2022-12-02
Info-länk
Big Fat Brussels Meeting VIII
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Föreläste om vårt strategiska arbete för förändrad och förbättrad upphovsrätt under BFBM.


Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 15 16 1 0 32
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Unescos organisationssamråd, Stockholm

Datum
2022-06-07
Info-länk
Vem
Eric + Josefine (på distans) + Unesco Sverige + 30-tal inbjudna organisationer
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Unesco Sverige presenterade sin kommande fyraårsstrategi, tog emot input från oss och andra och bjöd in till diskussion om Sveriges tillvägagångssätt i Unesco. Rundabordssamtal där Wikimedia Sverige kunde presentera sina tankar och ståndpunkter. Totalt deltog ett trettiotal personer.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 15 5 0 0 20
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 1 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Utredningsmöte, Stockholm

Datum
2022-10-06
Info-länk
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Första mötet om utredningen om undantag och inskränkningar i upphovsrätten. Presenterade WMSE med initiala tankar och ståndpunkter.
Core metrics    (T317751)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 7 0 0 14
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 1 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Europeana Policy Hour, digitalt

Datum
2022-10-25
Info-länk
https://pro.europeana.eu/event/policy-office-hours-a-post-article-14-world
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Allmänt samtal om upphovsrätt och kulturarv, med särskilt fokus på artikel 14. Eric deltog och presenterade framgångarna i den svenska implementeringen. Blev efter det inbjuden till att hålla presentation i april 2023.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


2021

Möte med SIDA

Datum
2021-10
Info-länk
Vem
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi började presentera internationell upphovsrätts-projektet.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 3 0 0 0 3
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 1 1 0 0 2
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Övrigt

Referenser