Projekt:Internkurser för marknadsföring 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Dela med dig av de frågor du fått Vilka är de vanligaste frågorna du får? Lista dem gärna på Projektdiskussion:Internkurser för marknadsföring 2014/Frågor och argument.
Dela med dig av dina argument Har du hittat ett bra sätt att sälja in Wikipedia till allmänheten? Vad fokuserar du på? Hur gör du? Dela med dig på Projektdiskussion:Internkurser för marknadsföring 2014/Frågor och argument (börja gärna med frågan som ditt argument besvarar).
Var med på kursen! Datum är ännu inte fastslaget, men skicka gärna ett mail till john.andersson(at)wikimedia.se om du vill vara med.

Kort projektbeskrivning

Ena tavlan.
Andra tavlan.

Ett tillfälle för volontärer att träffas och prata om hur Wikipedia/Wikimedia snabbt kan säljas in. Där kan vi sammanställa vanliga frågor och lämpliga svar.

Detta är den nuvarande idén, men skulle Du som volontär hellre se ett annat fokus så skriv på diskussionssidan så kan vi modifiera detta!

Först diskuteras och listas de vanligaste frågorna samt de starka argument vi har för att bidra till Wikipedia eller samarbeta med Wikimedia. 60 minuter vardera.

Därefter genomförs scenarion där en spelar Den Som Ska Övertygas (politiker, GLAM-expert, GD, rektor) och en är wikimedian som ska sälja in något viktigt om föreningen eller varför man ska bidra till Wikipedia. Detta diskuteras sedan bland deltagarna och konstruktiv kritik ges. 90 minuter

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

7101 Fas: planeras Ansvarig: John
Finansiering: 7101 Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.1.2. Målet är att hjälpa minst 15 olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem.
Budgetkod: Budget: Delmål:
7101 FDC 25 000 (FDC personal) .
 • Sammanställa en serie korta försäljningsargument för Wikipedia i olika situationer (politiker, GLAM-expert, GD, rektor m.m. samt olika ämnen för respektive grupp) (sälj in Wikipedia på en minut)
 • Att anordna minst ett kurstillfälle för volontärer på lämplig ort
  • Minst 5 deltagare.
7101 FDC 5 000 (FDC övrigt) .
 • Fika samt material vid kurstillfället.
 • Resepengar för deltagare.


Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Projekt:Träffa Wikipedia 2014 har jag prövat lite olika försäljningsknep och tror mig ha identifierat några bra argument för hur man får nya medlemmar. Vi bad volontärer på Bokmässan att skriva upp frågor de fått. De och de som vi har fått kommer att ligga som grund för workshopen då vi gemensamt utarbetar bra svar.
 • Ett utskick med inbjudan till medlemmar om evenemanget gick ut den 4 december.
 • En träff hölls den 10 december på WMSEs kontor. Utöver personalen så deltog även 5 volontärer och målet nåddes alltså. Det var en väldigt produktiv workshop och 22 återkommande frågor listade. Därefter delades frågorna och deltagarna upp i tre grupper och de började arbeta på att lista lite olika argument som kan vara lämpliga att föra fram som ett svar. Se: https://docs.google.com/document/d/1vueBbEYWA1jwG4dbVzJUZ96Zm8Rq1fN-6K1uktbbUiE/edit
 • Den typ av aktivitet med kan vara ett stort mervärde för medlemmar och för att skaffa medlemmar.
 • Produktiv träff. Bra för oss på kansliet att få lite andra synvinklar. Folk var givmilda med att dela med sig.
 • Uppföljningen av projektet är oklar.
 • Det är ett litet projekt.
 • Att ha en medlemskväll kan vara en möjlig idé inbakat i andra projekt.
 • Budget 30 000 kr
 • Aktuell 2 443,50 kr
 • Prognos 20 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: