Projekt:Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Tidplan

Informationsmaterial Tryckt informationsmaterial och profilprodukter måste vara färdigt för beställning minst 2,5 vecka före det första evenemanget, d.v.s. i mitten av februari.

 1. 19 januari 2015: Kontakta WMDE om material de redan har för anpassning/översättning.

Evenemang mot universitet

 1. 14-15 april 2015: Mötesplats Open Access - Jan deltar
 2. 15-16 april 2015: Vetenskapsfestivalen. John & André deltar.
 3. 2015-04-28: GU - Länkade Data Nätverksträff - Jan & André deltar
 4. 2015-05-05: KTH - KTH studenter André & Jan deltar

Evenemang mot företag

 1. 14-15 mars: Hack for Sweden, Stockholm (Valhallavägen 195). Jan deltar
 2. 2015-04-23: Startups på KTH (med Serdar) - Jan och/eller André deltar
 3. 4-7 juni: Smaka på Stockholm John/Sara/Axel & Jan deltar

Evenemang mot ABM-sektorn

 1. 16-17 januari 2015: Museimässan i Norrköping Ej fixat
 2. 25-26 mars 2015: Digikult-konferensen i Göteborg - André deltar
 3. 15-17 april 2015: Museernas Vårmöte i Sigtuna - Axel deltar
 4. 18 april 2015: Presentation på CMS-möte - Axel deltar

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

3106 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: 205 488 Beslut: Ansökan till Vinnova
Medverkan av frivilliga: Översätta instruktionssidor om Wikidata
Övergripande mål: Syftet är att öka kunskapen om öppna data och fria licenser genom att använda Wikidata-projektet som exempel genom att visa hur projektet fungerar, hur dataset kan läggas till där och hur API:erna kan användas för forskning/återanvändning.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 Skapa lättfattligt informationsmaterial inför utbildningstillfällen och för självstudier (nå minst 30 organisationer).
3100 Ordna 3 evenemang på universitet för forskare och studenter om hur de kan bidra med sin data och använda Wikidata i sin forskning.
3100 Ordna 3 evenemang för företag (SME) om hur de kan använda fritt licensierat material och Wikidata i sina produkter och tjänster.
3100 Delta i 3 evenemang i ABM-sektorn för att utbilda om licenser och hur de kan släppa sin data fritt för att göra deras organisationer relevanta och möjliggöra berikning av deras egen data.
Tidplan:

.

 1. Projektmånad 1-3: Skapa informationsmaterial.
 2. Projektmånad 4-9: Uppdatera informationsmaterial allt eftersom erfarenheter görs under evenemangen.
 3. Projektmånad 3-9: Genomföra evenemang mot universitet.
 4. Projektmånad 3-9: Genomföra evenemang mot företag.
 5. Projektmånad 5-9: Delta i evenemang i ABM-sektorn. 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Ett första utkast av informationsmaterial bör hinna skrivas färdigt - vilket är målet för året.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Deltagande på elva evenemang.
 • En lista med prioriterade sidor att översätta har satts upp.
 • Instruktionsmaterial om Wikidata för GLAM är skapat. (Tack till Kristina och Karin för kloka kommentarer). Denna kommer även att ligga till grund för texterna för företag.
 • Instruktionsmaterial om Wikidata för forskare är skapat.
 • Instruktionsmaterial att översätta om CC0 är identifierat. (Tack till Kristina A).
 • Profilprodukter designade och levererade.
 • Planer för instruktionsvideos finns.
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Några saker återstår ännu att fixa, även om det inte direkt bör vara några problem då projektet pågår till sista augusti:

 • Översättningar om CC0:s FAQ och några av Wikidatas texter återstår ännu att översätta.
 • Instruktionsvideos behöver skapas.
 • Instruktionsmaterial om Wikidata för företag kommer att skapas baserat på erfarenheterna från evenemangen.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: