Projekt:Mötesplats Skola/Sammanfattning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sammanfattning är tudelad.

Sammanfattning information ifrån pedagoger

NE / SVWP

 • Det finns möjlighet till enklare artiklar på NE och alltså anpassa det efter målgruppen.
 • NE är mer korrekt upplever en del pedagoger
 • Andra pedagoger upplever att deras elever tycker WP är enkelt att förstå samt att det finns mycket info
 • NE är bra på att paketera kunskap i olika teman för olika målgrupper

ENWP / SVWP

 • Engelska WP är bättre underbyggt
 • Fler som skriver på WPEN därför mer tillförlitligt

Vad önskar de?

 • Att någon kommer ut och berättar om Wikipedia och andra WM projekt
 • Möjligen att hålla workshop med Wikiversity som fokus
 • Skapa en vitbok för pedagoger med delar om deras olika ämnen och hur de specifikt kan bidra

Sammanfattning WMSEs deltagande på mässor

 • Kul med frivilliga som ställde upp!
 • Möjligen mer fokuserade roller under dagarna för att mer strategiskt kunna nå ut till andra
 • Finns fördelar med att vara inbjudna av partner (bl.a. rent ekonomiskt) men kanske mer frihet om vi är där på egna premisser