Projekt:Mötesplats skola 2012/Lärdomar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hej! Skriv här vad ni hör ifrån pedagoger på Skolforum & Mötesplats skola ang. användandet av Wikipedia i utbildning. Om du upplever att samma typ av fråga återkommer som inte finns listad nedan, gör gärna en rubrik och sammanfatta kort under vad det rör sig om och hur du uppfattar frågan/problemet/önskan.

Mötesplats Skola 2012

Vad är de nyfikna på?

 • Att WMSE finns, att det finns Wikipedianer som man kan träffa och prata med.

Vad behöver de hjälp med?

 • De behöver konkreta uppgifter att arbeta med som relaterar till deras ämne/kurs.

Hur kan WMSE mer specifikt hjälpa?

 • Genom att konkretisera uppgifter till pedagogerna som de kan arbeta med.

Vilka funderingar har de om Wikipedia i allmänhet och Wikipedia i utbildning specifikt?

 • Att Wikipedia inte är tillförlitligt just för att alla kan ändra och redigera.
 • Engelska Wikipedia är bättre – fler som skriver, därför mer korrekt. (musiklärare)
 • Wikipedias artiklar är svårare än NE:s (jämför med NE Skola och NE:s tre artikelnivåer Lång/Kort/Enkel). (tre mellanstadie-/grundskolelärare) (Detta var inledningen till en intressant debatt – under seminariet – om möjligheten att skapa särskilda ("Artikelnamn (enkel)") versioner av våra artiklar, anpassade för typ mellanstadieelever och i en särskild kategori. Där ligger nog idag NE före oss, och Svwp har en tänkbar ny målgrupp som idag knappt syns på Wikipedia – mellanstadieleverna, en grupp som precis lärt sig Internetfärdigheter men som kanske inte begriper sig på Wikipedia så som det ser ut idag. Se vidare projektdiskussion på Bybrunnen på Wikipedia).
 • Tunna artiklar om kompositörer.

Vilka tankar har de om Wikipedia i allmänhet och Wikipedia i utbildning specifikt?

 • Att Wikipedia är minst lika trovärdigt som en lärobok och att det är precis lika bra att använda det som elev och pedagog vid faktasökning.
 • (Eleverna) söker ord och hittar, klipper och klistrar. Jag säger till dem att inte använda Wikipedia som enda källa. Ibland tycker de att Wp är mer lättläst än NE, språket är enklare och ofta står det mer än i NE. (två högstadielärare)
 • Så länge eleverna dubbelkollar info, så är det okej att använda Wp. Wp förklarar tydligare, ger bättre översiktsbild. NE är ofta mer vetenskaplig i texterna, inte alltid så lätt att förstå. (gymnasielärare)
 • Mellanstadielärare ville inte att hans elevers texter och arbete skulle ligga fritt för alla att använda då han upplevde att de inte var mogna nog att förstå implikationerna för detta.

Har de några missuppfattningar om Wikipedia?

 • Att vi är ett vinstdrivande företag och att det är något som man då inte gratis ska bidra till eftersom att någon tjänar pengar på det.

Vad är deras förväntningar på att nyttja Wikipedia som en skolresurs?

 • Att motivera elever att bidra till något större

Intresserade pedagoger. Namn & kontaktuppgifter

 • Sebastian Aronsson, musiklärare, Mölndal (Fässbergs gymnasium) – iseb snabel-a me.com (han är även videointervjuad)
 • Vi pratade flera gånger med personalen från Nationalencyklopedin. NE var till en början var planerad utifrån befintliga uppslagsverk och att även Wikipedia är upplagt som ett uppslagsverk. NE har blivit duktiga på paketera kunskap i paket som lärare kan använda. Temaområden som dinosarier, Europas huvudstäder eller svenska för nysvenskar möt företag.

Hur använder pedagoger Wikipedia idag?

 • Som ett exempel på en källa man ska vara kritisk mot
 • Som en lärarresurs där han gör Wikipedia böcker istället för att använda skolböcker och delar ut till eleverna.
 • Inte alls, det är inte bra eller tillförlitligt och ska inte användas av elever vilket pedagogen berättade för sina elever.
 • Samlar information. Det är intressant. NE är dock mer korrekt. (mellanstadielärare)
 • Letar efter bilder. Någon gång slår vi upp och visar på (surfplatta). (förskolelärare)
 • Inte så mycket. Jobbar som språklärare – spanska på högstadiet. Översättningar kan vara svårt, vi får diskutera oss fram. (jag tipsade henne om Wiktionary)
 • Att läsa in sig på ett ämne. Man kan börja där, för att få en inblick i ämnet, möjligheter att komma vidare via länkar. Enwp är mer välunderbyggt, Svwp är mer torftigt. (musiklärare, gymnasiet)
 • Använder Wikipedia som en en ingång till källor och granskar källor.
 • Har inte tänkt på att använda Wikipedia i undervisningen, men använder det själv.
 • Har inte använt Wikipedia för att låta eleverna skriva där, utan som källa och värdera det mot andra källor.
 • Undervisar i ettan - inte aktuellt där.
 • Specialpedagog ansåg NE ha fördelen med anpassningsbar text.
 • Fick lära sig på universitetet att inte använda Wikipedia.
 • Undervisar fjärdeklassare och ansåg det vara mer aktuellt att söka information på Wikipedia än att bidraga.

Skolforum 2012

Vad är de nyfikna på?

 • Hur Wikipedia och Wikimedia förhåller sig till varandra.
 • Var kommer pengarna från.
 • Är WMSE en redaktion.
 • Vad vårt utbildningsprogram går ut på och vad vitsen är.
 • En del vill ha en crash-course på några minuter om hur man redigerar.

Vad behöver de hjälp med?

 • Hitta diskussionsfliken.
 • Hitta historiken.
 • Vad som går att använda och hur det går till att återanvända material.
 • Information om att det finns fler mindre kända projekt som vi driver utöver Wikipedia. De flesta tror att allt ska tryckas in på Wikipedia. När Wikiversity nämndes blev alla som jag talade med intresserade av att bidra där då de är intresserade av att skapa fritt utbildningsmaterial.

Hur kan WMSE mer specifikt hjälpa?

 • Komma ut och hålla föreläsningar.
 • Lämpligt att ordna en workshop med Wikiversity som tema?
 • Bidra till att lärare som har använt Wikimedias olika projekt får hjälp att berätta om detta, ex. betald resa till olika event om inte deras arbetsgivare ställer upp med resurser. Ylvas del såg ut att vara väldigt uppskattad.
 • I form av en liten rapport beskriva hur användandet av Wikipedia hänger ihop med de mål som svenska lärare ska uppnå med utbildningen (tänk Vitboken fast för lärare). Den bör kanske vara strukturerad ämnesvis då de har lite olika utmaningar.

Vilka funderingar har de om Wikipedia i allmänhet och Wikipedia i utbildning specifikt?

 • Många tycker det är spännande och vill lära sig mer om hur Wikipedia och kan användas.

Vilka tankar har de om Wikipedia i allmänhet och Wikipedia i utbildning specifikt?

Har de några missuppfattningar om Wikipedia?

 • Att det finns redaktörer som godkänner och raderar.
 • Att man måste ha konto för att få skriva.
 • Väldigt få upplever att det är felaktigheter eller att det inte går att lita på.
 • Någon enstaka blandar ihop Wikiföreteelserna Wikipedia och Wikileaks.
 • Artiklarna är färdigskrivna, exempelvis artiken om Aneby. (NO-lärare)

Vad är deras förväntningar på att nyttja Wikipedia som en skolresurs?

 • Många ser nyttan inom både källkritik och neutralitet. Diskussioner om avsändare av text och information.

Intresserade pedagoger. Namn & kontaktuppgifter

Spetz och Baylan.
 • Inger Möller Degerfält kom fram och pratade om hur man redigerar och hur man kan bidra. Hon hade över 10 000 egna bilder på slöjdade objekt och hon funderade på att ladda upp en del av dem på Wikimedia Commons och förbättra våra artiklar om slöjd.
 • Levande Historia (Biblioteksansvarige Elias Seyoum lägger ej e-mailen här)är intresserade att se om vi kan ha någon typ av samarbete med oss. Visitkort är utbytta. (Adville)
 • Migränförbundet Är intresserade av att se och utveckla artiklar i deras ämnesområde. Mailkontakt med exempel från Australien är tagen. (Adville)
 • Ibrahim Baylan visar intresse för att ha en infoträff på riksdagen.

Hur använder pedagoger Wikipedia idag?

 • Spridda skurar, många har börjat använda till att själva kolla upp information och många uppmanar elever att använda det också. Många blir nyfikna på att ta nästa steg och vara med och bidra med material men känner att dom inte kan Wikipedia tillräckligt bra för att göra det än.