Projekt:Mötesplats skola 2012/text från Corkboard seminarium

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dessa frågor skapades av GR utbildning och diskuterades i en diskussionskarusell med 12 pedagoger under ett seminarium, 29 oktober, på Mötesplats Skola.

Hur kan WP samarbete med pedagoger?

 • jämföra källor
 • delta i diskussionen
 • diskutera etiska frågor om publicering
 • metakognitiva reflektioner (OBS! Big 5)
 • Fundera över rollen som konsument/producent
 • Entreprenöriellt
 • Förståelse för Sharing Is Caring
 • Som faktahämntning

Hur kan du och eleverna använda er av Wikipediaartiklar i arbetet med formativ bedömning?

 • Gy Låt eleverna publicera sig vid ett nytt arbete. Bedömning kan ske internt och externt
 • Gy Bearbeta ngn artikel med fel och brister. Ha arbetsdokument utanför wiki.
 • Dialaog med andra anv., kamratrespons. Leder till form.bed.
 • Använd färdig art., ta upp två olika versioner, Diskutera
 • Titta på diskussionshistorik
 • Läs tillsammans, hur kan vi tolka...Diskussionen=form.bed.

Hur arbetar du med källkritik och kunskapssökning idag?

 • Kolla källan
 • Beroende på ämne, att det är korrekt skrivet.
 • Jämföra artiklar som kanske säger samma saker.
 • Vilka bilder får man använda?
 • Bilder och texter har olika buskap.
 • Alltid noga med källhänvisning.
 • Diskussion kring: Vad innebär det att googla?

Ange källor i arbeten

 • Webbresurser.
 • Creative Commons, vad är detta?
 • Vem är författaren?

Vilket pedagogiskt stöd hade du behövt....

 • Någon typ av utbildning eller workshop
 • Wikipedia behöver bli av med stämpeln som icke tillförlitlig källa genom information.
 • Det borde finnas olika nivåer när det gäller information

Artiklar utifrån

 • Bättre struktur mer grafik illustrationer mer interaktivt?
 • mer lättläst
 • talsyntes

Vad krävs för att merparten av dina kollegor ska komma igång och arbeta med Wikipedia i undervisningen?

 • möte, information om hur det fungerar
 • vända wikipedias dåliga rykte
 • visa på goda exempel
 • pedagogiska tankar, koppling läroplanen
 • visa på vinster för lärare och elev
 • behöver bli mer anv vänligt
 • olika nivåer beroende på elevkategori och tex talsyntes
 • Nätverk/forum
 • Förståelse för tillförlitlighet

Vilka användningsområden ser du att att Wikipedia skulle kunna ha i din undervisning?

 • Uppslagsverk
 • Inspirationskanal
 • Bildbank
 • Skapa och redigera artiklar
 • Kritisk granskande
 • Som redovisning
 • Källa till eget skapande, stor kunskapsbank
 • En mer lättläst variant önskas så att även yngre åldersgrupper kan använda Wikipedia
 • Redigera redan befintliga eller göra en ny text utifrån en redan existerande artikel

Hur kan arbetet med Wikipedia hjälpa dig och eleverna att möta upp LGRs krav på digital kompetens?

Wikipedia kan vara ett digitalt verkg för att träna eleverna att:

 • Vara källkritska
 • Redigera artiklar
 • Strukturera information