Projekt:Mbazzi Wikipediacenter 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5204 Fas: pågår Ansvarig: Jan
Finansiering: FDC 5 000 kr Beslut:
Medverkan av frivilliga: Projektleder på plats
Övergripande mål: S.2.1
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200 5 000 kr Minst 1 ny användare som är aktiv i minst tre månader efter avslutad aktivitet.
x 0 Minst 1 blogginlägg på WMF:s blogg.


Tidplan:

Hela 2014. 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-05 STATUS: Button Icon GreenForest.svg
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Solpaneler har kommit upp, förhandlingar med Orange pågår.

Aktiviteten på lgwp har ökat, 1 användare har gjort 5 redigeringar 3 månader i rad och två till är möjliga.

  • Budget 5 000 kr
  • Aktuell 47 664,99 kr
  • Prognos 47 664,99 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att projektledaren på plats inte är driven.

Budget överskriden på grund av omfördelning av kostnader planerade till 2013.

Om vissa overheadkostnader kan täckas av andra projekt, kan FDC-medel ombokas för att täcka upp detta. Avvaktar kommande ansökningar.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: