Projekt:Media i Wikipedia 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt:Media i Wikipedia/Frivillig

Start och slut

2014-01-01 - 2014-08-30

Mål

Knyter samman med strategin:

  • Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.

Bakgrund

Syfte

Att undersöka hur massmedia används som källa på Wikipedia.

Betydelse

Massmedia är en av källorna som används på Wikipedia. För aktuella händelser uppdateras Wikipediaartiklar minuterna efter att källorna finns tillgängliga via massmedia. Detta resulterar i en snabb sammanställning från olika källor. Journalister får genast nytta av detta då 92% av svenska journalister använder sig av Wikipedia (Cision, 2010). Här finns också en risk för cirkelresonemang, att påståenden på Wikipedia källbeläggs med material från journalister som har använt Wikipedia som källa. Ett första steg för att få förståelse för denna process är att undersöka hur källor läggs till och fortlever.

Frågeställningar

  • Vilka källor används på Wikipedia?
  • Hur används källorna på Wikipedia?
  • Hur snabbt läggs källorna upp från att de publiceras?
  • Tas källor bort och hur länge ligger de i så fall kvar innan det sker?

Genomförande

För undersökningen görs en statistisk analys av flera variabler. Dels kontrolleras vilka källor som används och dels hur de används på Wikipedia. Hur snabbt de kommer upp och hur länge de ligger kvar är också intressant att undersöka.

Analysen kommer att göras genom att ta den senaste databasdumpen från Wikipedia så att vi kan arbeta med ett material som inte förändras. Eftersom all historik finns lagrad på Wikipedia, alla versioner av varje artikel, när de gjordes och vilka förändringarna som gjordes, finns möjligheten att bearbeta data på ett avancerat sätt. Datamängden är stor, på svenska Wikipedia uppgår alla sidversioner och metadatat kring dem till 7,7 GB (databasdump från 2013-05-03).

Presentationer

Resultaten kommer att lämnas in som bidrag på konferenserna Wikisym och Wikimania som båda hålls i London augusti 2014, därav den långa projektperioden. Dokumentation av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges hemsida och är tillgängligt för Wahlgrenska stiftelsen och andra intressenter att följa under hela projektet. Därtill kommer resultaten löpande presenteras i bloggar.

Budget

Personal
68 000 kr
Material och utrustning
0 kr
Resor
7 000 kr
Tryckningskostnader
0 kr
Övrigt
0 kr

Tidplan

2014-01-01 Projektstart
2014-01-31 Statistisk analys klar
2014-02-28 Artikel klar
2014-04-30 Inlämning till Wikisym och Wikimania
2014-08-08 Wikimania startar
2014-08-30 Slutrapportering klar

Finansiering

Se även