Projekt:Memvideo 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Kom med idéer på manus Hur ska vi förbättra vårt manus?

Kort projektbeskrivning

Projektet handlar om att göra en kortfilm om Wikipedia för att sprida kunskap och uppmuntra till deltagande.

Pitch

Wikipedia används av alla, även den som ser videon. Visa att alla har något de kan bidra inom men att det är få som gör det nu. Visa snabbt hur enkelt det är att bidra. Slå an en ton att det är dags för tittaren att ge tillbaka nu.

Önskat utfall

  • Få folk att göra en redigering på Wikipedia.
  • Få folk att dela att de nyss har bidragit.

Blandade idéer

  • Ha en stor bredd på olika ämnesområden för att få gehör hos många och visa på vilken bredd som finns på Wikipedia.
  • Välja ämnen så att de tilltalar olika sorters målgrupper.
  • Välja en del ämnen som i sig är lustiga.
  • Skådisar eller animerat?
  • Kampanjsajt?

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

6105 Fas: Avslutat Ansvarig: Jan
Finansiering: FDC 1 196,67 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: L.1.2 Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6105 1 196,67 Minst en traditionell media ska rapportera om videon.Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak Avslutat
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Kontakt med potentiell manusförfattare har tagits, grundidé finns

  • Budget 1 196,67 kr
  • Aktuell 1 213,53 kr
  • Prognos 1 213,53 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Projektet avslutas för året eftersom att projektets mål endast bidrar till redan uppfyllda mål i verksamhetsplanen.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: