Projekt:Nätbaserade kurser för gymnasielärare

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en idé för att kunna utbilda gymnasielärare om hur de kan använda Wikipedia i undervisningen. Genom att göra den nätbaserad kan man nå lärare i hela landet, lätt göra den återupprepningsbar och möjliggöra spridning och bearbetning av materialet.

Alltså att man i likhet med detta:

http://simplesignup.se/event/14253-flipped-classroom

ger intensivkurser online. Idén har testat idén på ett antal gymnasielärare som samtliga är mycket positiva och nämner just chansen att få handledning och individuell feedback som viktig. Man skulle kunna lägga tillfällen på strategisk tid, t.ex. 15.30-17.00 då flertalet skolor har konferenstid, och växla veckodagar. Man skulle också kunna använda nationella K-dagar såsom de första dagarna under höstlovet. Det är tider då väldigt många skolor har tid för fortbildning. För många skolor med lång väg att åka till Stockholm, eller dåligt med pengar till fortbildning, vore detta en unik och säkert oerhört välkommen chans. Man kunde skicka ut inbjudan via mail till alla gymnasieskolor, och ta in anmälningar. Om man lade det på aftontid så kan säkert många få kompa ut det som individuell fortbildning.

Det finns många gratis program för webinars, och arbetsuppgiften kan ju genomföras av anställda såväl som styrelse eller andra ideella wikipedianer.