Projekt:Nordiska museet/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Nordiska museet.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

2022

100 000 Bildminnen, Nordiska museet, Stockholm

Datum
2022-08-23
Infolänk
Wikipedia
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Fortsättningsutbildning för deltagarna i projektet.

Uppföljning efter introduktionen. Fördjupning i hur Wikimedia Commons fungerar – informationsmallar, kategorier, Structured Data on Commons. Översikt av pilotuppladdningen för att exemplifiera hur museets metadata kan översättas till informationsmall på Commons. Demonstration av OpenRefine samt diskussion om optimal formatering av metadata producerat av museet för enkel bearbetning.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 3 2 0 0 5
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 1 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


100 000 Bildminnen, Nordiska museet, online

Datum
2022-06-13
Vem
Axel, Alicia
Infolänk
Wikipedia
Resultat
Inledande utbildning i vad Wikimediarörelsen är och hur den fungerar samt grunderna i Wikipedia, Commons och OpenRefine för personal på Nordiska museet som en del av projektet för att tillgängliggöra vattenskadat material som digitiseras.
Core metrics    (T310462)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 3 2 0 0 5
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 1 1 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1 0 0 1

2023

Wikimania 2023

Vem
Josefine Hellroth Larsson, Alicia Fagerving
Datum
2023-08-18
Infolänk
wikimania:2023:Program/GLAM,_Heritage,_and_Culture/AFECCJ-100_000_Photo_Memories_–_museums_and_Wikimedians_in_synergy
Resultat

Presentation av projektet, med fokus på dess innovativa karaktär genom ett ömsesidigt samarbete mellan en GLAM-institution och Wikimediarörelsen. Framhävande av möjligheter som uppstår när ett museum väljer att engagera allmänheten med hjälp av Wikimediaplattformarna. Även vilka problem som finns i processen, som urval av bilder som kan tänkas vara intressanta för gemenskapen, samt att de tillgängliga verktygen (som ISA Tool, SDC och Wikidata i allmänhet) inte nödvändigtvis är enkla att använda på skrivstugor med nybörjare.

Upplevda problem/svårigheter/buggar

På grund av att det var en digital presentation som livesändes parallelt på flera olika platformar vet vi inte hur många som faktiskt tittade på den.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 0 1 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Metadatastuga på Flygvapenmuseum, Linköping

Se Wikipedia för hela Sverige

Veckans tävling, Bildminnen

Datum
2023-11-27
Info-länk
Wikipedia:Veckans tävling/Bildminnen
Vem
Alicia, André, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Veckans tävling med åtta deltagare som gemensamt kategoriserade och gav bildtexter till X bilder och såg till att Y bilder kom till användning i artiklar på olika språk.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 8 8
Number of editors 0 0 0 8 8
Number of organizers 0 2 1 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 13 300 0 0 313


-->


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart

2022

Pilotuppladdning av nydigitiserat material

Museets första leverans av filer som digitiserats för att testa arbetsflödet.

Kategori på Commons

Core metrics    (T311112)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 20 0 0 20


2023

Uppladdning av bilder, batch januari 2023

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 256 0 0 256


Uppladdning av bilder, batch februari 2023

481 bilder i följande kategorier:

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 481 0 0 481

Uppladdning av bilder, batch mars 2023

Core metrics    (T331594)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 305 0 0 305


Uppladdning av bilder, batch april-maj 2023

Core metrics    (T335728)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1609 0 0 1609

Uppladdning av bilder, batch september–oktober 2023


Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 238 0 0 238


Uppladdning av bilder, batch november 2023

Då 15% av projektets totala bilduppladdningar bekostas av projektet Wikipedia för hela Sverige har dessa (902) bilder dragits av från denna uppladdning och finns istället i denna Core metrics. Antalet uppladdade bilder innan avdraget var 2184.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1282 0 0 1282


Övrigt

Referenser