Projekt:Nordiska museet/Global Metrics

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Nordiska museet.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

100 000 Bildminnen, Nordiska museet, Stockholm

Datum
2022-08-23
Infolänk
Wikipedia
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Fortsättningsutbildning för deltagarna i projektet.

Uppföljning efter introduktionen. Fördjupning i hur Wikimedia Commons fungerar – informationsmallar, kategorier, Structured Data on Commons. Översikt av pilotuppladdningen för att exemplifiera hur museets metadata kan översättas till informationsmall på Commons. Demonstration av OpenRefine samt diskussion om optimal formatering av metadata producerat av museet för enkel bearbetning.

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 3 2 0 0 5
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 1 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


100 000 Bildminnen, Nordiska museet, online

Datum
2022-06-13
Vem
Axel, Alicia
Infolänk
Wikipedia
Resultat
Inledande utbildning i vad Wikimediarörelsen är och hur den fungerar samt grunderna i Wikipedia, Commons och OpenRefine för personal på Nordiska museet som en del av projektet för att tillgängliggöra vattenskadat material som digitiseras.
Core metrics    (T310462)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 3 2 0 0 5
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 1 1 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1 0 0 1


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

Detta stycke kan tas bort om ej tillämpbart


Pilotuppladdning av nydigitiserat material

Museets första leverans av filer som digitiserats för att testa arbetsflödet.

Kategori på Commons


Core metrics    (T311112)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 20 0 0 20

Uppladdning av bilder, batch januari 2023

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 256 0 0 256


Uppladdning av bilder, batch februari 2023

481 bilder i följande kategorier:

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 481 0 0 481

Uppladdning av bilder, batch mars 2023

Core metrics    (T331594)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 286 0 0 286


Övrigt

Referenser