Projekt:Nordiskt samarbete 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tanken är att vi tillsammans med WMFI jobbar fram en finsk version av Kulturskatter på nätet då WMFI nu planerar att öka sitt GLAM-arbete och i sin senaste verksamhetsplan har diskuterat möjligheten att samarbeta med bland annat Sverige.

Arbetsupplägg

  1. WMSE tar huvudansvaret för översättningen och hopskrivning av foldern.
  2. WMSE och WMFI hjälps därefter åt med anpassning med finska exempel/bilder.
  3. WMSE stödjer tryckningen ekonomiskt och praktiskt.

Laura har redan sagt att hon kan hjälpa till med översättningen. Förhoppningsvis vill andra finskspråkiga volontärer aktiva på svenskspråkiga Wikipedia vill hjälpa till.

Budget

  • Kostnad för tryckning: 250 ex av den svenska versionen kostade cirka 3 750 SEK.
  • + ~15% för oförutsedda utgifter = 550 SEK.

Totalt: 4 300 SEK.

  • John har cirka 12 timmar kvar i timbudgeten för året som kan läggas på förberedelserna av foldern (om WMFI svarar i tid innan årsslutet). Annars måste någon annan ta över och fortsätta jobba med det här nästa år.

Pengar möjligt att ta från Chelha?