Projekt:Nyhetsbrev 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Målet är att skapa ett regelbundet nyhetsbrev mot media och allmänheten om Wikimediaprojekten och fri kunskap, vilket har minst 50 abonnenter.

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

6101 Fas: avslutat Ansvarig: John
Finansiering: 50 000 (FDC) Beslut: FDC Ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: L.1. Föreningen skall verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6100 50 000
  • L.1.1. Öka räckvidden av Wikimediaprojekten genom att få minst nya 50 abonnenter till slutet av året på nyhetsbrevet genom att genomföra selektiv marknadsföring.
  • L.1.2. Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.Tidplan:

Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Nyhetsbrevet går ut två gånger per månad. På grund av tekniska problem når det dock inte en stor del av vår gemenskap.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Budget 50 000 kr
  • Aktuell 23 190,32 kr
  • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Om inte de tekniska problemen löses riskerar vi att minska våra medlemmars intresse att fortsätta utvecklas inom föreningen och fri kunskaps-sfären.

Det är inte värt att lägga resurser på att öka antalet prenumeranter innan vi vet att de faktiskt kommer att få nyhetsbrevet.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: