Projekt:Offentligkonst.se 2014/Ansökan till Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden
Sista ansökningsdatum: 1 april 2014 alt. 1 oktober 2014
Max bidrag: Medelvärdet förra året var 233 333 (5,6 milj/24)
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 2 000
Värde för WMSE (1-5): 5
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Anslagsmottagare

 • Namn: Wikimedia Sverige
 • Adress: Hantverkargatan 21 2tr, 112 21 Stockholm
 • Organisationsnummer: 802437-8310

Huvudsökande

 • Personnummer:
 • Titel: Projektledare
 • Namn: John Andersson
 • Institution/avdelning: Wikimedia Sverige
 • Adress:
 • Telefonnummer:
 • E-post:
 • Rektor eller motsvarandes e-post: jan.ainali@wikimedia.se

Projekt/ändamål

 • Projekttitel: Offentlig konst i Sverige
 • Startdatum (åååå-mm-dd): 2014-06-01
 • Slutdatum (åååå-mm-dd): 2014-12-31
 • Sökt belopp: 218 000
 • Ändamål: Uppleva och dokumentera offentlig konst
 • Område (ämne): Konst

Medsökande

 • Personnummer:
 • Titel:
 • Namn:
 • E-post:

Annan finansiering/tidigare finansiering från Stiftelsen

Finansiär och belopp:

Projektsammanfattning/motiv (stor ruta)

Konsten finns överallt runtomkring oss och har mycket att berätta om vår kultur- och samhällsutveckling. Att öka förståelsen för de konstskatter vi har i Sverige är viktigt för att allmänheten fullt ut skall kunna uppskatta dem. Det finns många sätt att öka folkbildningen och inom ramen för projektet planerar vi en tvåstegsraket: först att på plats uppleva de konstverk som finns runtomkring oss för att inspirera och samla in material och därefter en skrivstuga då vi gemensamt beskriver konsten på Wikipedia.

Detta fokus ökar den egna förståelsen men möjliggör framförallt för Wikipedias internationella publik att ta del av Sveriges konstskatter online. Wikipedia är Sveriges mest använda uppslagsverk och har redan mängder med artiklar om konstverk och konstnärer, samt sedan 2013 listor över den offentliga konst som finns i några av Sveriges kommuner. Stora mängder artiklar saknas dock ännu och artiklarna håller en väldigt skiftande kvalité. Den skiftande kvaliteten beror på att artiklarna skapats av volontärer med olika mycket förkunskaper och tid. Att förbättra Wikipedias artiklar om konst är dock möjligt med rätt begränsade medel då allt skrivande sker av volontärer. Det som krävs är att arbetet struktureras upp med ett tydligt fokus för att samordna insatserna, att det finns lättillgängligt och kvalitativt material samt att personer som har expertis inom konsthistoria, stilar, konstpolitik etc. engageras och kan lära sig bidra till Wikipedia på ett effektivt sätt. Wikimedia Sveriges personal är experter på just detta.

Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig stödförening för Wikipedia och vill under 2014 hålla workshops med konstexperter och konstintresserad allmänhet. Workshops är något föreningen har omfattande erfarenhet av. Inom projektet vill vi inledningsvis förbereda strukturerad information om Sveriges offentliga konstsamlingar genom att sammanställa information från Sveriges kommuner. Detta gör det enklare att koordinera arbetet och gör det snabbare för nybörjarna att komma igång. Som en integrerad del av varje evenemang vill vi ordna utflykter så att deltagarna först besöker lokala konstverk och där fotograferar dem (en bild säger mer än tusen ord) samt tar koordinaterna, så att det går att markera ut konstverken på en karta. Koordinater för konstverken är nämligen något som majoriteten av kommunerna vi varit i kontakt med saknar, men säger att de verkligen skulle vilja ha för att främja turismen. Detta tror vi kommer att öka intresset för att delta i evenemangen och bredda publiken. Att börja skriva tillsammans med erfarna handledare minskar tröskeln och gör det möjligt att producera text för Wikipedia redan från dag ett och effektivt samverka med den existerande gemenskapen och den organisationskultur som finns där.

Bifogat

Till ansökan ska bifogas:

Projektbeskrivning

I ansökan ska anges:
* Vad ansökan avser - kort beskrivning
* En fullständig kostnadskalkyl
* En tidsplan

Beskrivning

Wikipedia är världens största uppslagsverk med över 26 miljoner artiklar på 287 olika språk och läses varje månad av över 500 miljoner människor! I en enkätundersökning i Stockholm visade det sig att 87 procent av gymnasieeleverna använde Wikipedia varje månad. Ett uppslagsverk skapat av allmänheten har både fantastiska möjligheter såväl som potentiella problem och brister. Oavsett så är Wikipedia tveklöst en oerhört viktig källa till information för allmänheten. Wikipedia har under åren växt fram organiskt och vissa ämnen har en väldigt god täckning med fantastiskt välskrivna artiklar, medan artiklar inom andra ämnesområden är desto svagare. Wikimedia Sverige, en ideell stödförening för Wikipedia, har en omfattande satsning för att förbättra Wikipedias artiklar med anknytning till konst och kultur, då dessa områden är ett av de som bedömts behöva en hel del arbete. Wikimedia Sveriges initiativ för att förbättra konstartiklarna inkluderar inrättandet av en internationell fototävling kallad Wiki Loves Public Art (http://www.wikilovespublicart.eu). Inom ramen för tävlingen bjöds allmänheten in för att fotografera upphovsrättsligt fria verk samt konst på offentlig plats för att illustrera Wikipedias artiklar. Totalt laddades över 9 000 bilder upp på över 2 000 olika konstverk i fem länder, vilket gör Wiki Loves Public Art till en av de största fototävlingarna med fokus på konst i historien. Där samlades många värdefulla erfarenheter för att anordna fotoevenemang.

För att kunna strukturera och stödja insatserna från mängder av volontärer utspridda över hela landet började föreningen 2013 även att sammanställa Sveriges första nationella databas över offentlig konst (www.offentligkonst.se). Databasen består av information från Sveriges kommuner och har kompletterats med ytterligare information från allmänheten (såsom koordinater och bilder) som kommunerna kan återanvända och på så sätt spara sina begränsade resurser. Genom databasen kan vi strukturera arbetet och volontärerna kan hitta basinformation om konstverken och kan komma igång och skriva och det går lätt att få bättre uppfattning över vilka artiklar som saknas samt vilka artiklar som saknar bilder eller koordinater. Många aktörer har intresse av databasen, såsom forskare och journalister som vill undersöka olika delar av konst-historiken eller -politiken samt turismsektorn som vill kunna sprida information om konsten inom ex. en kommun.

Under arbetet med Offentligkonst.se har vi knutit kontakter med kulturförvaltningarna i de olika kommunerna och genom fototävlingen Wiki Loves Public Art har Wikimedia Sverige etablerat kontakter med ett stort antal konstmuseer i Sverige. Dessa kontakter kommer vi att använda för att få hjälp att nå ut till den konstintresserade allmänheten i de olika kommunerna. Wikimedia Sverige har även nära samarbeten med flera av Sveriges universitet och andra utbildningsinstitutioner kan på så sätt nå ut till studenter och pedagogisk personal som kan bidra till Wikipedia.

Föreningen har genom åren anordnat hundratal workshops i Sverige och har ett kansli på fem personer som arbetar heltid på att sprida kunskap om Wikipedia och förbättra material som gör det lättare för volontärerna att bidra (de anställda skriver dock inte på Wikipedia på arbetstid). En god grund har lagts genom fototävlingen och databasen och nu vill föreningen involvera fler experter och konstintresserad allmänhet till att skriva på Wikipedia. Detta är ett perfekt tillfälle då Wikipedia nu är lättare än någonsin att redigera genom utveckling av ett visuellt redigeringsverktyg. Verktyget gör att skribenterna slipper lära sig kod eller syntax för att kunna bidra utan redigeringen ser nu ut som i en vanlig ordbehandlare. Steget att börja bidra är alltså mycket lägre än tidigare och vi hoppas därför att personer som tidigare inte tagit sig tid nu ska vara intresserade.

Projektet har som mål att anordna 10 skrivstugor på fem stycken orter och förbättra artiklarna om konst. Att vi väljer att ha evenemangen utsprida är för att få en bredare täckning samt för att vi på så sätt kan bygga upp lokala grupper med skribenter som kan förbättra artiklar även inom andra ämnen som har med lokal kultur att göra. Detta är alltså en del av en långsiktig strategi för att förbättra alla delar av svensk kultur på Wikipedia. Att ha evenemangen på flera orter ökar även chansen att lokalpressen plockar upp nyheten och skriver om Wikipedia, vilket är en positiv bieffekt och som ökar chansen att fler deltar. Vi har under åren även lärt oss att det är viktigt att det sker upprepade evenemang på en ort för att deltagarna skall kunna träna flera gånger så att de inte kör fast och ger upp.

För att inspirera skribenterna och skapa medieuppmärksamhet kommer vi att anordna heldagsevenemang där den första halvan av dagen går ut på att tillsammans med alla som är intresserade ge sig ut i samhällena och uppleva konsten. Detta skapar inspiration och gör det lättare att välja ämnen men har ett oerhört mervärde då vi även kan ta bilder på konstverken samt samla in koordinater från dem. På eftermiddagen skriver vi artiklar om konstverken och konstnärerna och annat konstrelaterat vilket Wikipedias hundratals miljoner läsare då kan ta del av. Artiklarna på Wikipedia finns kvar i framtiden och projektet kommer att verka för att skapa en bra grund för volontärerna så att de fortsätter att utveckla artiklarna även i framtiden efter det att projektet formellt avslutats.

Vi kommer att fokusera på att samarbeta med konstmuseer och deras personal, med pedagogiska institutioner såsom skolor, folkhögskolor och universitet, med lokala konstföreningar och andra konstexperter. Vi har sedan tidigare samarbetat med olika organisationer inom svensk konst- och kultursektor och vet att det finns ett stort intresse för Wikipedia och att från deras håll finna sätt att hjälpa till att förbättra materialet. Genom att få in experter och intresserad allmänhet kan vi verkligen göra en skillnad i den information som finns tillgänglig om konst på Wikipedia.

Erfarenheterna från projektet kommer vi att sprida till vår moderorganisation, stiftelsen Wikimedia Foundation med säte i San Francisco, USA och våra systerorganisationer som finns i 36 olika länder. Erfarenheterna kommer på så sätt att få internationell spridning och bärkraft och konstartiklarna på Wikipedia kan då förbättras på många språk.

Målet med det här projektet är alltså att förbättra Wikipedias artiklar både direkt genom evenemangen men även mer långsiktigt genom att bygga upp en grupp med konstintresserade volontärer som bidrar till Wikipedia och ett bättre och mer lättillgängligt underlag som tillåter dem att göra det på ett bra sätt.

Avgränsningar

Projektet kommer inledningsvis att fokusera på fem stycken kommuner från vilka vi redan har fått data om deras konstsamlingar och där vi redan har goda samarbeten.

 • Solna
 • Stockholm
 • Umeå
 • Örebro
 • Gotland
Risker

De största riskerna som kan hindra projektet att nå målen är att:

 • Ett lågt antal deltagare. Detta kan hanteras genom samarbeten med andra organisationer som bjuder in sina medlemmar samt genom att nå ut i media i god tid innan evenemangen. Genom att ha två evenemang per ort så ökar vi möjligheten att fler kan delta vid åtminstone ett tillfälle och att antalet deltagare ökar vid det andra tillfället. Även val av ort spelar här roll, och en större ort har vanligtvis ett högre antal deltagare varför vi främst kommer att fokusera på städer.
 • Deltagarna vill skriva om lokala konstnärer som inte har nått tillräcklig berömmelse för att platsa i ett uppslagsverk. Detta kan avhjälpas med hjälp av workshops, ordentliga listor med artiklar att fokusera på samt tydligt informationsmaterial både före och under evenemanget.

Extern kommunikation

Wikimedia Sverige är organisation som är mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från traditionell massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar och vårt arbete med fri kunskap och våra olika projekt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skriva pressreleaser under projektets olika faser vilket kommer att fastslås i vår kommunikationsplan.

Upphovsrätt

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0) eller friare. Rapportering av projektet kommer att kontinuerligt ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgängligt för Jacob Wallenbergs Stiftelse och andra intressenter att följa under hela projektet.

Uppföljning och kvalitetsarbete

Varje månad rapporteras samtliga projekt till Wikimedias Sveriges styrelse för kontinuerlig kontroll och uppföljning av verksamheten. I december kommer en slutrapport att skrivas till Jacob Wallenbergs Stiftelse. Det kommer även att skrivas en avslutande rapport där lärdomar och best-practice kommer att sammanställas till Wikimedia Foundation i USA. Samtliga rapporter kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges wiki och kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter. Wikimedia-gemenskapen och andra intressenter kommer att inbjudas att kommentera och delta i utvecklingen av rapporten. Alla ändringar i rapporten loggas.

Smarta mål

 1. Tio evenemang anordnas i fem olika kommuner.
 2. 100 personer lär sig redigera Wikipedia och deltar i våra evenemang.
 3. 100 konstverk fotograferas och koordinatsätts.
 4. Tio stycken omnämnanden i tidningar, tidskrifter och/eller bloggar för att sprida kännedom om evenemangen.
 5. Fem kommuners databas läggs till i databasen.
 6. Två skolor, folkhögskolor eller ett universitet är med och anordnar evenemang.
 7. Två museum är med och anordnar evenemang.
 8. En sammanställd rapport med lärdomar från kontakterna med kommunerna.
 9. En slutrapport till Jacob Wallenbergs Stiftelse.

Kostnadskalkyl

Tidsplan

 1. Juni-juli: Upprättande av evenemangsschema.
 2. Juli: Upprättande av kommunikationsplan.
 3. Juli-augusti: Listor över objekt att skriva om upprättas.
 4. Augusti-oktober: Listor över konstverk på Wikipedia skapas och kompletteras allt eftersom med ny data och information från kommuner och allmänhet.
 5. Augusti-oktober: De tio evenemangen anordnas på fem orter.
 6. November: Slutrapporten skrivs.
 7. December: Projektavslut.

Wikimedia Sveriges kansli har fem stycken heltidsanställda som samtliga kommer att deltidsarbeta med olika delar av uppgifterna, beroende på expertis.

Projektsammanfattning på svenska

Konsten finns överallt runtomkring oss och har mycket att berätta om vår kultur- och samhällsutveckling. Att öka förståelsen för de konstskatter vi har i Sverige är viktigt för att allmänheten fullt ut skall kunna uppskatta dem och är centralt för folkbildningen. Wikipedia är Sveriges mest använda uppslagsverk och har redan mängder med artiklar om konstverk och konstnärer, samt sedan 2013 listor över den offentliga konst som finns i Sveriges kommuner. Stora mängder artiklar saknas dock ännu och artiklarna håller en väldigt skiftande kvalité. Den skiftande kvalitén beror på att artiklarna skapats av volontärer med olika mycket förkunskaper och tid. Att förbättra Wikipedias artiklar om konst är dock möjligt med rätt begränsade medel då allt skrivande sker av volontärer. Det som krävs är att arbetet struktureras upp och att personer som har expertis inom konsthistoria, stilar, konstpolitik etc. engageras och kan lära sig bidra till Wikipedia på ett effektivt sätt.

Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig stödförening för Wikipedia och vill under 2014 hålla workshops med konstexperter och intresserad allmänhet. Detta är något föreningen har omfattande erfarenhet av. Inom projektet vill vi även förbereda strukturerad information om Sveriges offentliga konstsamlingar genom att sammanställa information från Sveriges kommuner vilket gör det enklare att koordinera arbetet och snabbare för nybörjarna att komma igång. Vi vill även anordna evenemang så att allmänheten besöker konstverken och där fotograferar dem (en bild säger mer än tusen ord) samt tar koordinaterna, så att det går att markera ut konstverken på en karta. Koordinater för konstverken är nämligen något som majoriteten av kommunerna vi varit i kontakt med saknar, men säger att de verkligen skulle vilja ha för att främja turismen.

CV för sökanden

Projektbudget

 • Löner: 165 000 kr
 • Tjänster: 0 kr
 • Utrustning: 15 000 kr
 • Förvaltning: 10 000 kr
 • Resor: 34 000 kr (till de orter vi har evenemang)
 • Övrigt: 20 000 kr (trycksaker, fika m.m.)
 • Totalt: 244 000 kr

Varav Wikimedia Sverige skjuter in 26 000 kr.

Intyg från rektor, verksamhetschef eller liknande

Årsredovisning och stadgar (gäller ideella organisationer och stiftelser) i övrigt lämna en tom bilaga