Projekt:Offentligkonst.se 2014/Postkodlotteriets kulturstiftelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Postkodlotteriets kulturstiftelse
Sista ansökningsdatum: Löpande
Max bidrag:
Bedömd chans:
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 3
Beslutsdatum: Löpande
Uppföljning inför inskick:

Se till att texten är vinklad mot konsten, och inte databasen! Inte info utan konstinfo...

Namn på projektet Tecken kvar: 100

Offentligkonst.se – en ingång till konsten i din närhet

Vad vill ni åstadkomma med projektet? Tecken kvar: 2500

Wikimedia Sverige satte under 2013 upp Sveriges första nationella databas för offentlig konst. Grunden för detta är byggt men för att allmänheten skall kunna uppleva den svenska konstskatten digitalt behöver vi: Vi vill att alla ska kunna få tillgång till Sveriges konstskatter på ett så enkelt sätt som möjligt. Var du än befinner dig. Står du framför en skulptur ska du kunna ta reda på mer information om den, om du har en favoritartist ska du kunna ta reda på var alla hennes konstverk finns och om du befinner dig på en ny plats ska du lätt kunna spendera en eftermiddag och gå från konstverk till konstverk.

Vi vill ha ut mer data om hur olika kommuners konstsamlingar ser ut och använda det materialet i vår databas. Vi är även intresserad av aktörer t.ex. Akademiska hus som också har stora konstsamlingar. Detta för att databasen över offentlig konst skall få ett större värde för fler människor.

Då offentlig data ofta är ofullständig vill vi även göra det lätt för allmänheten att bidra med mer information. Detta skapar även ett mervärde för kommunerna som, tack vare att databasen är fri att återanvända, själva kan ta hjälp av sina medborgare för att förbättra den officiella informationen. Som exempel visar vårt pilotprojekt att de flesta kommuner överraskande nog saknar koordinater för sina konstverk vilket gör det svårt att få en överblick om var de finns. Detta är även av nytta för ex. turismsektorn.

Göra folk medvetna om möjligheterna för vidareanvändning samt tanken bakom en fri databas. Vi har märkt att många aktörer som har stora konstsamlingar inte har sett värdet av att göra sin information lättillgänglig. Genom projektet hoppas vi åstadkomma en förändring av detta genom att visa vad som kan göras vilket projektet är ett smakprov på.

Göra allmänheten medvetna om den kostnadsfria och lättanvända tjänst vi tillhandahåller. Vi är övertygade om att detta kommer att öka uppskattningen av den offentliga konsten samt bidra till ett ökat konstintresse i allmänhet och ge svenska konstnärer en ökad synlighet.

Hur ämnar ni nå projektets mål? Tecken kvar: 2500

Ett modernt webbinterface som gör det lätt för besökaren att hitta det som de söker efter och upptäcka konst i sin närhet. Även möjligheten för användning av tjänsten via mgeobiltelefon är viktig för att vi bedömer att intresset är störst att få information om konstverken då man ser ett konstverk eller vill hitta konst i sin närhet. Projektet kommer att utveckla webbplatsen så att den tar hänsyn till var personen som använder tjänsten befinner sig. Den kommer även att anpassas för mindre skärmar och för pekskärmar (d.v.s. för läsplattor och mobiltelefoner). På Wikimedia Sveriges kansli finns nödvändig expertis för utvecklandet av webbtjänsten. Vi har äv Att man lätt ska kunna bidra till kunskapen om Sveriges konstverk. Detta är viktigt då officiella data ofta är . en ett omfattande kontaktnät bland svenska och internationella utvecklare. Genom deltagande på s.k. hackathon, där utvecklare träffas och hjälper varandra, möjliggör vi även för andra utvecklare att bidra och komma med förbättringsförslag.

Utvärdera baserat på statistik från webbplats och mobilinterface för att se om arbetet bidrar till ett ökat intresse för att använda databasen som en resurs för den konstintresserade.

kommer projektet även att kontakta fler kommuner och andra aktörer för att få officiell data över konstsamlingarna. Databasen får då en större geografisk spridning då den i dagsläget främst är fokuserad på större städer i Sverige.

Under ett pilotprojekt finansierat av Vinnova under 2013 togs rutiner för insamlande av officiell data om offentlig konst i Sverige fram. Genom att bygga på erfarenheterna från det projektet kan vi direkt komma igång med insamlandet av ytterligare data. Då vi vill få en större användarnytta kommer vi att samla in och anpassa data från X kommuner och andra aktörer. Det innebär att vi begär ut data från kommunerna, anpassar den för vår databas och för in den i databasen så att den kommer projektet även att kontakta fler kommuner och andra aktörer för att få officiell data över konstsamlingarna. Databasen får Att man lätt ska kunna bidra till kunskapen om Sveriges konstverk. Detta är viktigt då officiella data ofta är .då en större geografisk spridning då den i dagsläget främst är fokuserad på större städer i Sverige. år att söka och använda för alla som är intresserade. Genom vårt pilotprojekt vet vi att det tar i snitt 3 arbetsdagar per dataset att bearbeta materialet som kommunen skickat innan den finns färdigt i vår databas.

Användargenererad data: vi använder Wikipedia som är väletablerad... Genom gemenskapen finns redan inbyggda mekanismer för klottersanering m.m. Vi kommer att anordna X evenemang för att volontärer på ett mer organiserat sätt ska kunna bidra till förbättrad information.

Spridningen: Vi har bra kontaktnät, flera olika aktörer (såsom bibliotek) har redan visat intresse för databasen och vi vill följa upp kontakterna. Social media. Starkt volontärnätverk.

Vilka resultat ämnar ni uppnå inom ett år? Tecken kvar: 850

Projektet kommer att:

  • En ny sökbar och lättnavigerad webbplats med stöd för mobila enheter kommer att vara färdigutvecklad
  • Minst X officiella dataset kommer att läggas till
  • Minst 10 omnämnaden i press och bloggar
  • Minst 3 evenemang för att engagera volontärer att förbättra informationen
  • Minst 3 andra aktörer skall hänvisa till offentligkonst.se som en resurs

När ämnar ni starta upp projektet? Tecken kvar: 100

Hur ser projektets budget ut? Tecken kvar: 850