Projekt:Open Access 2014/Kartläggning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Finansiärer

Namn Typ Storleksordning OA-krav? OA-stöd? CC-krav? Länk Kommentar
Vetenskapsrådet Offentlig 5000 MSEK/år Ja Ja CC-BY fr.o.m. 2017 [1]
Formas Offentlig ? Ja Ja ? [2]
Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) Offentlig ? Ja Ja ? [3]
Riksbankens Jubileumsfond Privat ? Ja Ja Nej [4]
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Privat ? Ja Ja Nej [5]
Östersjöstiftelsen Privat 30 000 kr/projekt Ja Ja Nej [6]
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) Offentlig 30 000 kr/publicering Ja Ja Nej [7]
Forskningsrådet i Sydöstra Sverige Offentlig 50 - 500 tkr Nej - Nej [8]
Regionala forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen Offentlig 14 MSEK (2015) Nej - Nej [9]
ALF-enheten och ekonomiavdelningen LU Offentlig 110 000 kr ? ? ? [10]
Enheten för kunskapsbaserad vård Offentlig ? ? ? ? []
Forskningskommittén i Örebro läns landsting Offentlig ? ? ? ? [11]
FoU-beredningsgruppen Skaraborgs sjukhus (Research Fund at Skaraborg Hospital) Offentlig ? ? ? ? [12]
FoU-rådet Fyrbodal Offentlig ? ? ? ? [13]
FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän Offentlig ? ? ? ? [14]
FoU-rådet Skaraborg Offentlig ? ? ? ? [15]
FoU-rådet Södra Älvsborg Offentlig ? ? ? ? [16]
FoUU-gruppen, Landstinget i Östergötland Offentlig 230 MSEK/år Nej - Nej [17]
Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län Offentlig ? ? ? ? [18]
Riktade FoU-medel Landstinget i Uppsala län Offentlig 3,5 MSEK/år ? ? ? [19]
Södra Regionvårdsnämnden Offentlig 1 MSEK ? ? ? [20]
Tandvårdsenheten i Västra Götaland Offentlig ? ? ? ? []
TUA Västra Götalandsregionen Offentlig ? ? ? ? [21] Ingen utlysning under 2014
Visare Norr/ Norrlandstingens Regionförbund Offentlig 1,85 MSEK (2015) ? ? ? [22]
Västerbottens läns landsting. Anslagsgivare för Alf-medel, Tua-medel och FoU-medel. Offentlig ? ? ? ? [23]
Stiftelsen för strategisk forskning Offentlig 500 MSEK/år ? ? ? [24] Oberoende stiftelse

Andra aktörer

  • Kungliga biblioteket

Svenska artiklar om Open Access

Artikel Publiceringsdatum Länk
Dela med sig, eller snåla..? 2013-11-20 [1]
REPLIK: Samråd med forskarna om open access! 2013-11-22 [2]
Forskning bör göras tillgänglig för alla 2013-11-18 [3]
Norsk Biologforening ger sig in i borreliastriden 2013-10-22 [4]
Dårpippi som fördummar 2013-12-16 [5]
Så dödar man fri forskning 2013-11-16 [6]
Sverige behöver en samlad bibliotekspolitik 2008-05-12 [7]
Släpp forskningen fri på Internet 2013-05-17 [8]
Dagbok minskade stress 2011-05-30 [9]
Nationell bibliotekspolitik behövs 2008-03-04 [10]
Aaron Swartz och rättvisan 2013-01-15 [11]
Besparing kräver mer analys 2013-11-23 [12]
AARON SWARTZ 1986–2013 2013-01-25 [13]
Det behövs en nationell bibliotekspolitik 2008-03-05 [14]
Forskare vill se öppna arkiv 2009-08-28 [15]
Samordnad satsning ökar innovation 2010-09-13 [16]
Läromästare med intresse för nya strömningar 2012-06-04 [17]
Det behövs en nationell bibliotekspolitik 2008-03-05 [18]
Publikationer, citeringar, pengar och vägen mot en vetenskaplig monokultur 2012-06-26 [19]
Nätet, du och Edward O. Wilson 2008-03-17 [20]
LUNDS UNIVERSITET ETABLERAR TJÄNST FÖR OPEN ACCESS TIDSKRIFTER 2003-02-14 [21]
Viktig deklaration: Öppna forskningsresultat för alla 2005-05-17 [22]
Fritt flödande kunskap och global professor i nya numret av VRs tidskrift Forska 2005-04-28 [23]
Apropå sociala medier

Sociala nätverk för forskare

2011-02-14 [24]
Bibliotekspolitik behöver visioner! 2008-02-21 [25]
Med nätet som klassrum – läs en distanskurs i höst 2010-03-15 [26]
Samband bekräftat mellan SSRI-behandling och ökad risk för högt blodtryck i lungorna hos nyfödda 2012-01-13 [27]
Släpp forskningen fri på Internet 2013-05-17 [28]
Vetenskap vi har råd med 2013-12-10 [29]
E-paradoxen: bokberget bara växer 2010-09-18 [30]
Dags att befria kunskapen 2012-07-17 [31]
"Publicera forskningsresultaten fritt" 2007-11-28 [32]
Fråga Lund 2007-07-04 [33]
"Befria forskningen" 2005-05-18 [34]
Internet gör folk snällare 2007-03-07 [35]