Projekt:Open Access 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Omvärldsbevakning Har du sett några bra exempel på där Open Access artiklar har kommit att återanvändas på ett bra sätt just för att de var Creative Commons licensierade? Dela med dig av det till jan.ainali(at)wikimedia.se eller skriv dem direkt här.

Kort projektbeskrivning

Målet med projektet är att visa forskare vilka fördelar det kan finnas med att använda Creative Commons licenser på sina arbeten.

Tidplan

Samarbetspartners

 • KTH genom föreläsning 16 juni och edit-a-thon 19 oktober.
 • Vetenskap och Allmänhet på Almedalsveckan och VA-dagen

Se även

Projektdata

4202 Fas: Pågår Ansvarig: Jan
Finansiering: FDC Beslut: FDC-ansökan, [1]
Medverkan av frivilliga: Samlar in goda exempel
Övergripande mål: K.1.1
Budgetkod: Budget: Delmål:
4200 44 000 Kontakta 50 forskare innan slutet av året och visa goda exempel om hur forskning under fri licens kan återanvändas.Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-11-19 STATUS:
STATUS orsak Arbetet initierat och i god fas.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Deltagit på OA seminarium i Stockholm
 • Planerat deltagande på olika konferenser
 • Ordnat trycksaker
 • Deltagit på Mötesplats Open Access
 • Deltagit på VA-dagen
 • Haft edit-a-thon på Open Access week

16/50.

 • Budget 35 400 kr
 • Aktuell 27 494,85 kr
 • Prognos 35 400 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: