Projekt:Opinionsbildning 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Svara som individer på enkäter från Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ber med ojämna tillfällen om tankar från organisationer och allmänhet om frågor som är viktiga för Wikipedia. Var gärna med och diskutera vad vi bör svara vid de tillfällena och skicka in egna svar.
Identifiera lokalpolitiker som vi bör tala med Känner du någon lokalpolitiker som du vet är positivt inställd till Wikipedia? Tipsa oss gärna så att vi kan boka in ett möte med politikern och prata.
Hjälp att skriva debattartiklar. Gillar du att skriva så får du gärna hjälpa oss att skriva debattartiklar om allt som rör fri kunskap.

Kort projektbeskrivning

Under den första halvan av året kommer en strategi att utarbetas för Wikimedia Sveriges opinionsbildande verksamhet (lobbying). Föreningen kommer därefter att påbörja det praktiska arbetet med att på olika sätt kontakta politiker och andra beslutsfattare.

Föreningen kommer även att arbeta med att skicka in remissvar och debattera frågan genom ex. ledarartiklar.

Opinionsbildning i Sverige

Politiker

Myndigheter

Budget för Sverige

Vad Kostnad
100 h arbetstid á 300 30 000 SEK
Totalt 30 000 SEK

Opinionsbildning på EU-nivå

EU:s lagstiftning påverkar Sverige allt mer och i en vettig plan för opinionsbildning bör detta tas i åtanke. WMDE har redan tagit ledningen med att anställa en person att påbörja arbetet i Bryssel (Dimitar Dimitrov). De behöver dock stöd från andra Wikimedia-chapters för att planera hur vi bäst påverkar och förankra detta i respektive Chapters styrelse samt hålla ett öga på utvecklingen i EU och meddela styrelse och medlemmar med föreslag på åtgärder.

Budget för EU

Vad Kostnad
40 h arbetstid á 300 12 000 SEK
resa för att utarbeta gemensamma ståndpunkter 8 000 SEK
Totalt 20 000 SEK

Övrigt

Praktikanter kan med fördel involveras.

Se även

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

7103 Fas: Pågår Ansvarig: John
Finansiering: Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Deltagande på Almedalsveckan; svara som individer på enkäter från EC; identifiera lokalpolitiker som vi bör tala med; hjälp att skriva debattartiklar.
Övergripande mål: .
 • F.1.3. Målet är att ta fram en strategi för opinionsbildning.
 • F.1.1. Målet är att etablera nya, och underhålla befintliga, relationer med opinionsbildare och beslutsfattare.
Budgetkod: Budget: Delmål:
7100 Cirka 50 000:- (från medlemsavgift (20 000) + donationer (20 000) + räntor (10 000)) .
 • Skapa genomtänkta strategier för lobbying på lokal, nationell och internationell nivå.
 • Skapa vägar att nå politiker som kan vara av intresse för oss.
 • Identifiera politiker positiva till vårt arbete och inleda samarbeten.
 • Ett WMF-blogginlägg om vad vi gjort under året och lärt oss.
7104 .


Tidplan:
 • 22-25 maj: Aktiviteter runt Europaparlamentsvalet 2014.
 • September: Kontakter med de nya Europaparlaments parlamentarikerna.
 • Oktober: Kartläggning av samt kontakter med de nya riksdagsledamöterna.
 • November/december: Ett blogginlägg på WMF-bloggen om vad vi lärt oss under året.
 • December: Identifiera samhällsvetare-praktikant som kan hjälpa till. 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Det finns ingen orsak att tro att vi inte kommer att få en strategi på plats i år.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Karl har börjat arbetet i Bryssel med att kartlägga viktiga frågor som kan påverka oss. Tack vare det nära arbetet med Dimi har han snabbt kunnat etablera ett nätverk. Främst består nätverket i dagsläget av olika internetaktivister men det finns på dagordningen att ta kontakter och bygga ett nätverk med representanter från den kommersiella sektorn samt med personer från EU-institutionerna.
 • John har satt ihop en första grundstruktur för strategin och kommer tillsammans med Karl att börja bidra med text till den om någon vecka. De har diskuterat igenom det översiktliga innehållet.

.

 • Det tog mycket tid att formulera om texterna som WMF och WMDE/WMBL arbetat på så att de inte var identiska (vilket vi vet är en nackdel). Det hade varit mycket bättre att få in volontärer i ett tidigt skede men tyvärr var det flera andra aktiviteter som krockade vilket gjorde det svårt att sätta av tillräckligt med tid för det.
 • Det vore även värdefullt att ha ett ordentligt seminarium runt detta för att diskutera föreningens ställningstagande i vissa frågor. Det skulle ge många insikter inför lobbyingarbetet. Ex. var några av svaren som WMF och WMDE/WMBL satt samman var dock oklart om WMSE instämmer i eller prioriterar (ex. om e-utlåning) och lämnades därför blanka.
 • Det vore bra med en praktikant till hjälp med detta för att sköta allt bakgrundsarbete. Det skulle nog uppfattas som en väldigt spännande praktikplats.
 • Att bedriva opinionsbildning är inte ett kortsiktigt projekt, det bedrivs under många år med en röd tråd.
 • Att "vara med där det händer" har potential att ge utdelning senare.
 • Möjligheterna att använda volontärer som en integrerad del av verksamheten är väldigt goda i just detta område (om de har bra kunskaper/intresse/nätverk).
 • Budget 40 000 kr
 • Aktuell 34 022,87 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • AHA!-ansökningen som WMDE skrev ihop avslogs tyvärr.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: