Projekt:Påverka Generaldirektörer 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Målet är att anordna ett möte för Generaldirektörer från utbildningssektorn för att diskutera hur fri kunskap skulle kunna kopplas till deras verksamhet och deras tankar om öppna läromedel (OER).

Tidplan

 • Bestäm datum: 15 oktober
 • Skicka ut inbjudan: 24 november
 • Genomföra mötet: 9 december

Samarbetspartners

Se även

Projektdata

7201 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: FDC Beslut: FDC
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
FDC 11 000 saknasTidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak Flera anmälda inför mötet.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

En inbjudan har skickats ut och två är säkra på att komma och två andra har sagt att de troligtvis kommer. Några har inte haft möjlighet det datumet men har föreslagit att träffas vid ett annat tillfälle.

 • Det fanns intresse från flera myndigheter och personer att diskutera dessa frågor.
 • Vagt formulerat mål (och syfte) vilket gjorde det svårt att planera.
 • Viktigt att vara flera olika parter på möten av denna typ då det ger intressantare diskussioner med olika synvinklar.
 • Det var värdefullt att vi var tre deltagare från oss på mötet. Bättre produktivitet, mindre monolog. Bra med förberedande möte.
 • Möten tar tid, antalet aktiviteter behöver kunna flexibelt anpassas under mötets gång. Detta fungerade bra nu.
 • Totala antalet deltagare på mötet bör inte vara för stort, cirka 5 är lämpligt.
 • Vi behöver ett bra sätt att ta anteckningar utan att påverka vad som sägs.
 • Budget 11 000 kr
 • Aktuell 7 788,28 kr
 • Prognos 12 788,28 kr (för två arbetsdagar, inkluderande förberedelser inför samt deltagande av två från personalen under mötet).
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Inte helt överraskande delegerar generaldirektörerna uppgiften vidare till de som aktivt jobbar med frågorna hos dem.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: