Projekt:Påverka utbildningsinstitutioner/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • En text färdigställdes och skickades in till KRC informationsbrev, för kemilärare.
  • RAU vill fortsätta organisera evenemang med oss i framtiden och har frågat om vårt deltagande i SETT nästa år. Inget nytt sedan senast.
  • Inlägg till facktidningar kommer att skrivas de kommande veckorna för att sprida info om WiU.

Luddigt formulerade mål, vilket har lett till en del spridda verksamheter som visserligen har verkat åt rätt håll och i rätt anda, men kanske inte haft största möjliga synergieffekt i underhållseffekt. Däremot en synergieffekt med Wikipedia i utbildning. Vi borde ha en lista på alla våra kontakter. Vi har GD för Skolverket till ordförande på årsmötet. Hur mäter man kostnadseffektiviteten i att underhålla kontakter?

  • Budget 10 000 kr
  • Aktuell 10 438.61 kr
  • Prognos 10 438.61 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar