Projekt:POTY-utställning utomhus

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Varje år väljs de tolv bästa bilderna på Wikimedia Commons ut vid tävlingen Picture of the Year. Mitt förslag är att vi anordnar en utomhusutställning med de bilderna i någon park i Sverige under en 3-4 månaders period. Detta skulle främst bekostas genom sponsring från olika företag (som, för att göra det attraktivt för företagen, kan listas på en speciell tavla i utställningen). Någonting i stil med utställningen Wild Wonders of Europe. I samband med detta går det även att anordna fokuserade insatser på att skaffa nya medlemmar i anslutning till utställningen. Ett alternativ för att tävlingen skulle gå att återanvända skulle kunna vara att ta vinnarbilderna från tidigare år (och varje år bygga ut utställningen med en ny bild).

Det huvudsakliga arbetet skulle bestå i att först och främst identifiera och kontakta sponsorer. Därefter kontakta ett tryckeri samt förbereda texter. Designen av tavlorna kräver inblandning av någon designexpert då det är centralt att det ser så bra ut som möjligt.

Varför

Detta projekt har flera fördelar:

 • Vi kan visa upp det fantastiska material som finns på Commons vilket leder till (listat i den ordning som bedöms som mest trolig till minst trolig):
  • Att fler fotografer som råkar passera utställningen får kännedom om Wikimedia Commons och inspireras till att delta.
  • Att vi kan locka folk till att bli medlemmar i föreningen (exempelvis genom en QR-kod på skyltarna, genom lappar som finns där, eller personal/volontärer som finns på platsen). Det blir en arena för oss att berätta om oss själva och nå andra grupper av människor.
  • Att potentiella finansiärer ser vad vi åstadkommit (de vi inte skulle komma på att kontakta kan då själva snubbla över det hela och få en uppfattning om vårt arbete).
 • Att vi kan glädja och göra våra nuvarande volontärer stolta.
 • Att föreningen får positiv PR/täckning i media (ökar kännedomen om att vi existerar).
 • Att vi initierar kontakter med flera företag om sponsring vilket även delvis kan täcka våra allmänna omkostnader.


Detta är i linje med följande delar från Verksamhetsplanen:

 • "Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.
  • Mål att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media.
  • Mål är att öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar."

samt

 • "Föreningen ska söka ekonomiskt stöd från främjare av kunskap för sitt arbete."

SMARTA mål

Detta är fyra saker vi skulle kunna mäta:

 • Antal besökare (kan räknas vid olika tillfällen för att se hur många som är där, det finns metoder utarbetade för det).
 • Antal nya medlemmar som använt materialet/QR-koder/länkar/tagit personlig kontakt i direkt anknytning till skyltarna.
 • Antal omnämnanden i media.
 • Antal företag som sponsrat oss med mer än vad som krävdes för utställningen.

Det skulle även gå att på plats be folk att fylla i enkäter om vad de tyckt om utställningen och hur den påverkat den. Men det kräver en hel del mer resurser.

Budget

Uppskattningsvis någonstans i storleksordningen 130 000:- (10 000 per bild/ställning (7 stycken) + 30 000 i arbetstid + 20 000 i externa experter).

Arbetstid
30 000 kr
Externa experter
20 000 kr
Övrigt
70 000 kr
Totalt
130 000 kr
Finansiering
 • Sponsorer: 97 500 kr (75%)
 • FDC: 32 500 kr (25%)

Idéer

 • QR-kod (eller NFC) för att ladda ner bilderna till sin mobil.
 • QR-pedia till artiklar relaterade till mobilen
 • Flyers för att bli medlem eller donera pengar
 • Stå på plats och prata med de som går förbi
 • Välja någon featured picture relaterad till utställningsplatsen
 • Ha en plansch med massa normala bilder som kan inspirera även den som inte är proffs