Projekt:Policypåverkan/Samordning EU-lobbying London november 2013/Reserapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rese-ID: 2013-59

Reserapport: Möte om samordning mellan Wikipediachapters om att påverka EU i frågor om Free Knowledge

Resan

 • Resenär: Bengt Oberger
 • Budget: Styrelsens resor
 • Beslut: Mattias efter konsultation med Jan
 • Uppdrag: Delta i möte hos WMUK i London i gruppen/nätverket Free Knowledge Advocacy Group EU 4 november 2013. Förberedelse skedde i möte mellan Jan, John och Bengt på WMSE:s kontor 1 november 2013

Bakgrund

 • En grupp intresserade, Free Knowledge Advocacy Group EU, har formerats sedan 2012 och har informationsutbyte på meta-wikipedia, Meta
 • Från Sverige deltar John i denna grupp
 • WMDE finansierar Dimitar Parvanov Dimitrov, wikipedian från Bulgarien, för att som en slags stipendiat arbeta i Bryssel för att arbeta upp EU-kontakter. (Han arbetar parallellt med att starta ett belgiskt chapter.) WMDE skulle så gott som säkert svara för den fortsatta finansieringen 2014.
 • Arbetet med ett EU-direktiv om "orphan works" (sådana dokument/bilder som saknar känd upphovsperson) har givit helt tokigt resultat ur wikimediarörelsens synpunkt. EU-kommissionen hade haft goda avsikter, men arbetet råddat ihop sig. Friinformationssidan var inte organiserad, vilket bäddade för detta ur många intresserade parters synpunkt misslyckade resultat.
 • Aktioner av typ nedsläckande av Wikipedia inför lagstiftningsbeslut mindre effektiva än påverkan i samband med bevakning av ärenden i tidiga stadier.


Mötet

 • Närvarande på mötet: Jan Engelman (DE), Frans Grijzenhout (NL), Stevie Benton (UK), Dimitar Dimitrov (DE + Belgien under bildande, Jon Davies (UK, del av mötet) och Charles Matthews (UK, del av mötet)
 • Det bedömdes att det troligen kommer att uppstå en större diskussion på EU-nivå om en framtida copyrightreform. Intressen på rättsinnehavarasidan väl organiserade. Ett nätverk inom Wikimediarörelsen behövs för att fri informationssidan ska vara förberedd och kunna agera på tidigt stadium. Inom EU-sekretariatet avvaktar man sannolikt utseendet av nya kommissionärer nästa år. Andra NGOs som kan bli samarbetspartners till oss är
  • Creative Commons
  • Open Knowledge Foundation
  • Collective Rights Management

Resultat av mötet

 • Ett utkast till ett "mission statement" omarbetades till ett kort och kärnfullt utkast till ett manifest, "Giving Free Knowledge a Voice", enligt nedan. Tanken är att detta i en första vända ska tas upp för möjlig accept av de chapters som deltog i London, nämligen WNDE, WMNL, WMUK och WMSE, varefter det i en andra vända så snart som möjligt kan också sändas till andra chapters i EU-länder plus i Schweiz och Norge för att förhoppningsvis stödjas även av dessa. Detta dokument är bas för samarbetet inom nätverket.
 • Enighet om att organisationen hålls lös. Vi pratar om ett konkret samarbetsprojekt, inte om en ny organisation. Gruppen/nätverket är informellt och ingen styrnings-/organisationsstruktur utvecklas (tills vidare). Wikimedia
 • Mål är att bygga upp kontaktnät och kunskap inom Wikimediarörelsen och bli beredda att bli intressegrupp för fri kunskap med solid kunskapsbasis. För omedelbara frågor att driva i dagsläget formuleras de tre kortsiktiga mål i utkast till "statement of intent" (fria offentliga dokument, panoramafrihet i samtliga EU-länder, fritt utnyttjande av verk utan känd upphiovsperson).
 • Varje intresserat chapter utser en kontaktperson gentemot Dimitar, så att frågor som berör chapters inte tappas bort. Jag meddelade att John är denne kontaktperson för WMSE:s del.
 • Ingen styrgrupp eller liknande aktuell i dagsläget
 • Åtgärder närmaste tiden inom nätverket:
  • Statement of intent sänds till chapters.
  • Uppbyggnad av en expert-pool. Chapters uppmuntras att lämna namn på personer inom deras krets som har kunskap som nätverket kan dra på.
  • Uppbyggnad av kontaktnät ochså i medlemsländerna. Chapters uppmanas att ta reda på vilka nyckelpersoner som finns i respektive huvudstad och EU-delegation.
  • En broschyr om Open Content, som UNESCO-rådet i Tyskland tagit fram, översätts för att kunna sättas i handen på t ex nyvalda EU-parlamentariker 2014. Möjlighet för chapters översätta till egna språk.
  • Koordinera åtgärder inför och på World book and copyright day, 23 april 2014
 • Jan Engelman berörde framtida finansiering, utan att något överenskoms om denna. Han menade för det första att frågan om ett framtida arrangemang för EU-lobbying var helt öppen. En möjlighet kunde till exempel vara att europachapters specialiserade sig, så att ett framtida belgiskt chapter tog på sig huvudansvar för Brysselarbetet. Han uppmanade chapters att fundera på budgetutrymme inför budget 2015.
Han framhöll också att WMDE ansåg att det vore mycket värdefullt med symboliska bidrag, vilka t ex kunde finansiera enskilda aktiviteter av Dimiter eller tillhandahållanden av experts resa till Bryssel eller liknande. Främsta argumentet för detta är att det det skärper charters intresse och deras bevakning av att det kommer ut så mycket resultat som möjligt av detta projekt.
 • Chaptersmötet i Berlin i april 2014 utnyttjas till ha ett nästkommande fysiskt möte om EU-lobbying. Alternativt kan annat fysiskt möte i Bryssel vid ungefär samma tid vara aktuellt, om det finns anledning att samordna med möten med andra i Bryssel.

Free Knowledge Advocacy Group EU statement of intent

Giving Free Knowledge a Voice

The Free Knowledge Advocacy Group EU is a group of Wikimedians who promote free access to, and re-use of, human knowledge. This means we take a stance on regulation relating to open access and copyright.

We propose three actions that will expand the public domain in the European Union, accelerate the digitisation of our cultural heritage and spark creativity in order to promote new business models.

Public Domain for Public Works

We believe that all publicly funded works can belong to the public and can be released into the public domain.

We want to see all works published by the European Union institutions, national governments and their respective agencies become freely available.

We are calling on the European Union to set the standard and become the global leader in this field. Releasing publicly funded content into the public domain will democratise it, increase competition and give start-ups a fairer chance. It will have positive effects on culture, science and the economy.

European Freedom of Panorama

We believe that Freedom of Panorama can be harmonised throughout the European Union.

Publishing images of publicly accessible buildings is unlawful in many EU countries, as architecture and public artworks are covered by copyright. This means that there is no freedom to use and re-use images taken in public spaces.

Freedom of Panorama allows people to freely use and share images taken in public spaces. It should apply across the European Union so that all Europeans have this freedom.

Free Use of Orphan Works

Orphan works are creations whose rights holder is not known. They are protected, although there is no copyright holder to ask for permission. We want to remove barriers obstructing the digitisation and use of orphan works.

We want to see orphan works digitised and used in a way that contributes to our culture, science and economy. The fastest, cheapest and most transparent way to achieve this is to remove current limitations.

We urge the European Union to revise its Directive on Orphan Works to fit the digital age in order to preserve these works that may otherwise be lost.

Time to act

By taking these steps the European Union will enable people to make greater use of cultural works - driving participation, creativity and economic & social activity.

Övrigt

 • WMUK hade 1 november 2013 flyttat in i ny lokal på samma våningsplan i Development House och angränsande till den tidigare. Det är ett långt rum utmed en fönsterfasad med många fönster, utrustad med 12 arbetsplatser, 4 och 4. Detta ger utrymme för en-två gästarbetsplatser. Därutöver ingår ett avskilt rum för enskilt arbete, telefonsamtal eller småkonferenser. Angränsande finns ett konferensrum för ungefär 8 personer, vilket delas med annan hyresgäst.

I husets nedersta plan finns ett antal något större sammanträdesrum. Lokaler hyrs av ett företag som specialiserat sig på lokaler till NGOs. Minst ett tjugotal sådana har lokaler i Develoment House.

Kontoret ligger nära tunnelbanestation Old Street utmed Northern Line, Bank-slingan, en station norr om Moorgate med anknytning till andra linjer.

Det ligger inte i ett hotellområde. Mycket nära ligger dock Holiday Express Inn City, bra men dyrt.