Projekt:Presstjänstinformation 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa om presstjänster som använder fria licenser. Skriv på diskussionssidan eller maila axel.pettersson(at)wikimedia.se om presstjänster som erbjuder möjlighet att göra material tillgängligt under fria licenser.
Säg till när det är fel. Påtala felaktig användning av fritt material i media eller andra sammanhang, och erbjud hjälp eller be dom kontakta Wikimedia Sverige.

Kort projektbeskrivning

Det här projektet syftar till att göra presstjänster medvetna om fördelarna med fria licenser och uppmärksamma på hur de använder till exempel Creative Commons-licensierat material.

Tidplan

Pågår hela 2014

Samarbetspartners

Se även

3103 Fas: pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 51000 kr Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: * I.1 Föreningen skall skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 51 000
  • I.1.3 Målet är att minst en presstjänst får stöd att göra det lätt att välja fri licens och användarna förstår vad det innebär.Tidplan:

Pågår 2014 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Förarbete påbörjat.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Viss datainsamling genomförd.

  • Projekt som har blivit nedprioriterat till förmån för andra projekt.
  • Detta är ett problem som fortfarande är aktuellt och kan kanske användas proaktivt.
  • Budget 51 000 kr
  • Aktuell 25 443,72 kr
  • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Förslag till minskad budget inför styrelsemöte 2014-10-13

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: