Projekt:Rapportera felanvändning 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Testare När ett system finns behöver vi testare som kan rapportera hur det fungerar och vad som kan förbättras. Anmäl dig här!
Formulerare Tydliga formuleringar är inte lätt. När vi börjat plocka fram exempel skulle vi behöva din hjälp med att putsa på dessa.
Användare Har du använt vårt system? Då vill vi gärna höra ifrån dig för att se hur det gick.

Kort projektbeskrivning

Det uppmärksammas ofta internt på Wiki(p|m)edia hur material från Commons används externt. Ofta sker detta utan licensvilkoren uppfylls eller genom att källa inte anges alls. Att formulera ett klagomål som gör problemet och åtgärderna tydligt tar ofta tid och energi vilket gör att många användare drar sig för att påtala problemet för de ansvariga.

Genom detta projekt avser vi skapa ett enkelt sätt att påtala felanvändning av fritt material (till den som har använt materialet felaktigt). Utöver att detta gör det enklare för våra användare att försvara sina rättigheter leder det förhoppningsvis till att externa medier bättre märker upp sitt material, vilket i sin tur kan leda till att vi hittar nytt fritt material som kan användas på Wiki(p|m)edia.

Skiss på hur ett anmälningsformulär skulle kunna se ut.

Resultat

Samarbetspartners

Se även

3102 Fas: pågår Ansvarig: André
Finansiering: 26 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Ägare/Anmälare av material. Feedback kring formuleringar.
Övergripande mål: I.1.2 - Bygg ett system för att enklare licensfelanmälningar/uppmärksamma felanvänt material.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 26 000 Utvecklat minst ett arbetsflöde, begärt feedback om detta samt integrerat eventuell feedback.Tidplan:

Påbörjas under senvåren. Detaljerad tidplan TBD 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Se risker
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Ett första rapporteringsverktyg har satts upp på toollabs:lp-tools/cc/ för detta ska nu fler brevmallar läggas till, feedback efterfrågas, samt utseendet förbättras...

Projektet inledes lite för sent för att hinna få feedback. Alla projekt med feedback bör vara redo att ta emot den i tredje kvartalet för att hinna integrera den. Alla projekt om utvecklar en produkt som ska användas externt ska också ha en plan för spridning/marknadsföring av produkten.

  • Budget 26 000 kr
  • Aktuell 4 626,27 kr
  • Prognos 16 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
  • Sen start av detta projekt kan leda till att det blir svårt att begära samt integrera feedback innan årsslut.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: