Projekt:Referenslitteratur 2013/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-09 STATUS:
STATUS orsak Stadig ökning i antalet källbelagda artiklar.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Ingen aktivitet.

Rapport skickad till Chelha med förslag på antingen förlängning av projektet eller alternativa projekt att omfördela medlen till. Totalt 70 tillagda (mål 100).

Lågintensiv efterfrågan. Ungefär lika stor kostnad för arbete som att köpa böckerna. Kanske fel att mäta hur många artiklar som läggs till, kanske ska det vara hur många som får hjälp? Om inte kan man tänka sig också att mäta sidvisningarna på de kälbelagda artiklarna. Det kan vara värt att lägga tid på de som bedriver specifika större projekt och fråga om de behöver stöd snarare än att gå ut med en allmän förfrågan.

Rekommendation till fortsättning: Byt mål till att fokusera på antalet stödda personer. Gör det som ett relativt litet projekt (storleksordningen 10 000 kr).

 • Budget
  17 400 Arbetstid
  46 600 övrigt
 • Aktuell
  6 043.72 Arbetstid
  3 253,80 övrigt
 • Prognos
  6 043.72 Arbetstid
  3 253,80 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Antalet källbelagda artiklar har ökat, men det är fortfarande en bit kvar till målet.

Fortsatt få frivilliga som vill ha tag i referenslitteratur.

Inga.