Projekt:Referenslitteratur 2014/Projektdata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
5104 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 5 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Köp litteratur, berätta om möjligheten att få ersättning, hitta samarbetspartners.
Övergripande mål: S.1 Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
Budgetkod: Budget: Delmål:
S1.2 Stöd till tre personerTidplan:

Pågår 2014 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Projektet är igång och rullar på
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Uppmärksammat möjligheten att få ersättning för litteratur

  • En person har fått stöd till två böcker
  • Minibidrag för anatomiböcker beviljat vilket tangerar det här projektet
  • Bidrag till digitalisering beviljad till återkommande användare, beställning pågår.

Svagt intresse för att få ersättning för litteratur.

  • Budget 5 000 kr
  • Aktuell 2 761,20 kr
  • Prognos 3 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: