Projekt:Restauranger och Wikidata 2015/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektresultat för Vinnovas bedömning

Projektsammanfattning - Utfall

1500 tecken

Inför projektet sammanställde vi en lista med alla de ingredienser som de deltagande restaurangerna skulle servera. Listan låg som grund för vår översättningstävling där volontärer översatte orden till sina modersmål. Detta var en ny metod vi utvecklat för att förbättra en viss datamängd på Wikidata - och den var mycket framgångsrik.

Vi fick in översättningar på totalt 351 olika språk och vi uppskattar att många hundra volontärtimmar lades ned. Vi vidareutvecklade våra digitala menyer så att de även kunde innehålla inspelningar av uttal samt bilder och anpassade dem till de olika restaurangernas teman, även detta med omfattande stöd från volontärer. Det gör dem ännu enklare att förstå och ger programmet andra möjliga användningsområden - ex. för att träna olika glosor för att lära sig språk, för att visa mer komplexa koncept m.m.

Vi deltog under hela Smaka på Stockholm med minst 2 personer i tältet vid varje tillfälle. Att vårt deltagande inte var förväntat fick många nyfikna att komma fram och där talade vi med 220 personer om öppna data och om fri kunskap. Många fick upp ögonen för vad som är möjligt och såg möjligheter för sina företag och intresseområden och flera uttryckte intresse av att börja bidra på sina olika språk med fler översättningar eller att använda det på sina restauranger (tyvärr har vi ingen nyckelfärdig produkt utan det kräver en del handpåläggning). Flera tusen passerade därtill vårt tält (många med glada tillrop) och har nu hört talas om föreningen och vår verksamhet i Sverige.

En möjlig fortsättning är ett samarbete med IBM:s team som arbetar med superdatorn Watson. IBM har skannat in mängder med kokböcker som möjligen kan användas för att berika Wikidata. Vi är i kontakt med dem genom en volontär som en direkt följd av projektet.

Mål för projektet - uppfyllelse

1500 tecken

 • Deltagande på Smaka på Stockholm under minst 3 dagar.
  • Vi deltog under 4 dagar.
 • En tävling med minst 50 deltagare och översättningar av orden till minst 30 nya språk (flera finns sedan tidigare för många ingredienser).
  • 183 personer bidrog under tävlingsveckan med över 9 000 redigeringar. Formellt var det dock endast 33 personer som skrev upp sig som en del av tävlingen. Tävlingen krävde en extra insats med att räkna samman sina redigeringar och lista dem vilket ledde till att de som endast bidrog med några få redigeringar inte skrev upp det, vi bedömer dock att även de insatserna skedde som en direkt följd av tävlingen. (Månaden innan var det ex. endast 493 redigeringar). Minst 35 nya språk fick översättningar och hela 9 språk blev helt översatta. Liknande fokuserade översättningar med andra teman kan nu enkelt organiseras i framtiden.
 • Möjligheten att få bilder och ljudinspelningar integrerade på vår digitala menyn.
  • Vi utvecklade framgångsrikt den digitala menyn. Under tävlingen inkom inte bara 4 700 nya översättningar utan även 1 140 nyinspelade uttal och 102 nya bilder som lades till och som nu gör menyerna ännu enklare att förstå.
 • Minst 150 personer som vi får samtala med om öppna data och som testar recepten.
  • Vi talade med 220 personer på smaka på Stockholm.
 • Minst två omnämnanden i media.
  • Pressmeddelande skickade ut men plockades tyvärr inte upp. Två gästbloggposter skrevs dock för Wikimedia Foundations internationella och välbesökta blogg.

Publik redovisning

Syfte och mål - uppfyllelse

500 tecken

Vårt syfte var att delta på Smaka på Stockholm och förevisa vad som är möjligt att göra genom öppna data och crowdsourcing. Vi visade att det finns ett värde för alla delar av samhället, även de man kanske inte tänker på i första hand, såsom restaurangbranschen. Vår tekniska utveckling gick bra och vårt engagerande av volontärerna en oerhörd framgång. Baserat på en tävling utvecklade vi en metod för att engagera volontärer att utveckla ett visst dataset. Det fanns ett stort intresse på plats och vi nådde ut till en stor mängd personer, många som aldrig tidigare tänkt på den här typen av frågor.

Resultat och förväntade effekter - utfall

500 tecken

Vi ställde ut under 4 dagar och visade upp menyerna. Översättningstävlingen sporrade en massiv insats på området och menyerna var helt eller delvis tillgängliga på 351 språk. Vi har nu en ny metod vi kan använda i framtida projekt. Många ingredienser hade därtill uttal och bilder. Besökarna uppskattade projektet och 220+ samtal fördes om öppna data, ett ämne som annars är rätt svårt att skapa intresse för hos allmänheten. 2 gästblogginlägg skrevs för Wikimedia Foundations välbesökta blogg. Media plockade tyvärr inte upp vår pressrelease.

Upplägg och genomförande - analys

500 tecken

Översättningstävlingen var en stor framgång och även den tekniska utvecklingen var framgångsrik. Budgeten var liten så hade vi inte haft stöd av volontärer med designen hade menyerna av nödvändighet sett mycket tråkigare ut och varit mindre användarvänliga.

För att maximera informationsspridningen hade det varit bra om vi haft stora skyltar med text att sätta upp i tältet så att de som gick förbi hade kunnat snappa upp lite nya tankar och idéer, inspireras och komma tillbaka efter att de ätit.

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska

500 tecken

Our aim was to participate at the food fair Smaka på Stockholm and demonstrate what is possible to do through open data and crowdsourcing. We wanted to show that there is a value for all parts of society, even the ones you might not think of in the first place, such as the catering industry. The technical development went well and our engaging of volunteers was a tremendous success. Based on a contest we developed a method to engage the volunteers to develop a certain data set. Interest at the fair was large and we reached a lot of people, many whom never thought about open data before.

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska

500 tecken

We participated on 4 days and showcased the menus. The translation contest spurred a massive effort in the area and the menus were completely or partially available in 351 languages! We now have a new method to engage volunteers to improve a data set on Wikidata. Many ingredients had also pronunciation and images added. We had 220+ good conversations about open data, a topic that the general public usually isn´t that interested in. 2 guest blog post were written for the Wikimedia Foundation´s popular blog. However, unfortunately media did not pick up our press release.

Upplägg och genomförande - analys - på engelska

500 tecken

The translation contest was a great success and also the technological development was successful. As the budget was very small we were dependent on volunteer involvement and this made it possible to design the menus and make them look nicer and be more user-friendly.

To maximize the outreach it would have been great to have big signs with information to put up around the tent. That way those who walked by could pick up some new ideas, get inspired and come back later after eating.

Kommentarer på budgeten

Vi fick glädjande nog surfplattorna sponsrade från Samsung så vi kunde arbeta längre med projektet. För att hålla tältet igång under festivalen (då de hade längre öppettider än vi först trodde) ökades personalkostnaden. Därför har vi dragit in på de indirekta kostnaderna.