Projekt:Samarbete med studieförbund

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om Studieförbunden

Statistik 2011
 • 10 studieförbund
 • 280 000 studiecirklar, med 1,8 miljoner grupprapporterade deltagare, fördelat på 57 procent kvinnor och 43 procent män.
 • 332 000 kulturprogram, mer än 17 miljoner besökare/deltagare, fördelade på 57 procent kvinnor och 43 procent män.
 • 61 000 arrangemang inom kategorin annan folkbildningsverksamhet, nära 61 000 arrangemang med 727 000 deltagare, fördelade på 64 procent kvinnor och 36 procent män.

Totalt 673 000 arrangemang med 19 072 000 deltagare

Kontakter tagna

De tio studieförbunden

Användare:Jakob Hammarbäck (WMSE) pratade med den tidigare generalsekreteraren Annelie Roswall Ljunggren om hur Wikimedia kan samverka med de tio studieförbundens intresseorganisation Studieförbunden. De är mycket positiva till detta och vi konstaterade att det finns många gemensamma synergieffekter att utforska.

 • Studieförbunden kan bjuda in till ett seminarium med alla studieförbund. Då kan vi presentera vår verksamhetsplan och vad vi vill samarbeta kring.
 • Vi kan och bör använda folknätet som är det gemensamma intranätet för studieförbunden.
 • Om vi kan ge Studieförbunden möjlighet att dra ut statistik på aktiva deltagare på Wikipedia genom studiecirklarna så kommer de att kunna använda detta i sitt inre arbete.
 • Vi fick en inbjudan att delta på Folkbildarforum 2012- där alla som är intresserade av folkbildning träffas.

Studieförbunden (tidigare Folkbildningsförbundet)

Är paraplyorganisation för de tio studieförbunden. Möjlighet att nå ut i deras tidning, Studieförbundspress, som går ut till alla studieförbund möjlighet att ordna arrangemang där vi bjuder in.

Wikimedia borde ta fram material som visar ”Hur man gör”, ”hur funkar” anpassat till studieförbunden

 • bok
 • webbkurs
 • material till cirkelledare
 • grundläggande material om fria lärresurser

En kanal att använda är Folkbildningsnätet. Används mest av folkhögskolorna men även av studieförbunden. Byggdes upp för många år sedan för att vara en plattform för digitalt lärande. Man skulle kunna ladda upp foton, texter och filmer. Men nu så har tekniken utvecklats, alla kan lägga upp film på YouTube tex. Folkbildningsnätet har inte riktigt blivit det verksamhetsstöd man trodde att det kunde bli.

Möjlighet till finansiering genom Allmänna Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen. Nya EU-bidrag kommer 2014 som kommer att handla om just digital delaktighet. En bra målgrupp att jobba mot är studieförbundens kommunikationsansvariga som kan dela tips på var vi når ut med denna information Även förbundens verksamhetsutvecklare är en bra väg att nå ut lokalt och regionalt.

Varje studieförbund har sin egen organisation. Några är bara aktiva i storstäderna medan andra finns i varje liten by. Folkbildningen har tagit till sig ny teknik, exempel på detta är att nya satsningen ABF Play. Där kan du hitta föreläsningar och kurser samt seminarium som ordnats i deras regi. MBV har en app där du kan söka aktiviteter efter tema och geografisk plats. Genom att söka i din smartphone kan du se vilka studiecirklar som kommer att ske i just ditt kvarter framöver.

Runt om i landet finns också de olika Länsbildningsförbunden, som är oberoende men har till uppgift att uppmuntra allmänhetens lärande. De arbetar väldigt nära Bibliotek, studieförbund, kulturföreningar, teatrar och SISU idrottsutbildarna.

Koppling till SFI-projektet. Studieförbunden har något de kallar medspråkare.

Studiefrämjandet Uppsala

 • Projektförslag tillsammans med Håkan på Studiefrämjandet Uppsala. Wikifolkbildning

Studieförbundet Vuxenskolan

Användare:Jakob Hammarbäck (WMSE) hade möte med Linus som arbetar på Studieförbundet Vuxenskolan. Han var tidigare verksamhetschef i Enköping men arbetar nu i Stockholm. Han berättade att Folkbildningsrådet mest är till för att styra folkhögskolorna, medan folkbildningsförbundet är den paraplyorganisation som samla de tio olika studieförbunden. Vuxenskolan har nästan slutat med att producera egna läromedel, de köper in från tex Bilda, eller använder källor på nätet ännu mer. Det ska inte ses som någon risk att samarbeta med ett eller flera studieförbund. De är väldigt löst kopplade idag till sina moderorganisationer. Men innan man drar igång ett projekt

 • studieförbundet Vuxenskolan bedriver en bred verksamhet med olika studiecirklar inom alla möjliga områden
 • de producerar studieplaner till cirklarna, och dessa skulle i mycket större grad kunna placeras på nätet (WikiHow?)
 • de gör just ett stort projekt i Bohuslän där de dokumenterar slott, byggnader och annat i en viss bygd. De gör intervjuer med all asom bor i husen och gör fotosafarin för att täcka in allting. Helt klart skulle detta material kunna släppas under fria licenser.
 • när de redovisar arbeten i sina studiecirklar skulle de kunna använda wikis, här har de ett uttalat behov av att få stöd med att sprida kunskaperna som förvärvas
 • jag nämnde hur vi arbetar med WiR, och det skulle kunna testas på något eller flera studieförbund
 • Varje studieförbund kan själva söka utvecklingspengar från Folkbildningsförbunden, utan att gå via någon extern part som folkbildningsrådet. Här är det lätt att få projektstöd. Det är korta ledtider och projekt som direkt kopplas till den lokala verksamheten- bra för att en bred förankring och

Förslag på samarbeten

 • projekt som utvecklar antalet deltagare på Wikipedia
 • Folkbildningsrådet är mer fokuserat på att stödja folkhögskolornas utveckling. Folkbildningsförbunden är paraplyorganisation för studieförbunden.