Projekt:Skolfederation 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Projektet går ut på att fortsätta hålla kontakterna med Skolfederation. En fråga som ska undersökas är huruvida Wikimediaprojekten ska ingå där och i så fall hur.

Tidplan

Pågår under hösten.

Samarbetspartners

Se även

7102 Fas: avslutat Ansvarig: Jan
Finansiering: FDC Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: F.1.1. Målet är att etablera nya, och underhålla befintliga, relationer med opinionsbildare och beslutsfattare.
Budgetkod: Budget: Delmål:
7102 FDC (personal) 10 000 Underhålla befintliga relationer med Skolfederation i syfte att öppna vägen för bredare samarbete i framtiden och eventuell integration av Wikimediaprojekten.Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Gjort research och etablerat kontakt i sociala medier. Deltagit i konferens.

Har fortsatt samtalen med Skolfederation.

Att integreras i Skolfederation bedöms inte som strategiskt viktigt. Om någon annan part vill göra integrationen kan vi ge råd, men vi lägger inte energi på att genomföra det själva.

  • Budget 10 000 kr
  • Aktuell 3 098,44 kr
  • Prognos 10 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Storleken på projektet har dragits ner då rätt relationer har kunnat underhållits.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: