Projekt:Skolforum 2013/Projektfakta

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
4104 Status: pågår Skolforum 2013 Ansvarig: John
Budget: 30.000 kr Finansiering: FDC Beslut: 2013-01-08
Medverkan av frivilliga: Deltar på mässan.
Övergripande mål:
Att få kontakter med pedagoger och utbildningsinstitutioner.
4100 100% Delmål:
  • Att få kontakter med pedagoger och utbildningsinstitutioner.
  • Att få 5 pedagoger att aktivera sig på något Wikimediaprojekt under vårterminen 2014 & höstterminen 2014.
  • Att rekrytera 5 nya Wikipediambassadörer som är verksamma under vår- och hösttermin 2014.
  • Att få 2 nya pedagoger att komma minst en gång till en wikifika inom en månad från mässans slut.


Tidplan:
  • 2013-08-15 Projektstart
  • 2013-09-15 Planering till Skolforum klar
  • 2013-10-28 - 2013-10-30 Skolforum
  • 2013-11-30 Projektrapport klar
Budget:

30.000 kr

Slutrapport/utvärdering: Klar 2013-11-30