Projekt:Spread the sign 2013/Avsiktsförklaring

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Avsiktsförklaring - för samarbete mellan Spread the sign och Wikimedia Sverige

Bakgrund

Spread the sign har dokumenterat närmare 100 000 tecken på olika länders teckenspråk som idag publiceras på deras egna webbplats. För att få en större spridning och användning behöver infromationen publiceras i kanaler som vanligtvis används för inhämtning av information. Ett sådant forum är Wikimedias projekt.

Spread the sign administreras av den icke-statliga och icke-vinstdrivande organisation Europeiskt Teckenspråkscenter. Även om huvudmålet för centret är att göra nationella teckenspråk tillgängliga för personer med hörselskador är den övergripande ambitionen att göra teckenspråk tillgängliga för alla.

Wikipedia är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Uppslagsverket drivs av den icke vinstinriktade stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av privata donatorer. Wikimedia Commons är mediadatabasen som levererar fria filmer, ljud och bilder till alla Wikimedias projekt. Wiktionary är en fri ordbok som dokumenterar språken.

Avsiktsförklaringen bygger på följande utgångspunkt

Spread the sign avser att i samverkan med Wikimedia Sverige aktivt verka för att publicera filmer på Wikimedia Commons, så att det blir möjligt att använda i olika lärande situationer och stimulera informationens användning i nya innovativa sammanhang.

Roller och ansvar

För att samarbetet ska bli fruktbart och framgångsrikt behöver båda parter samverka och stötta varandra i hela produktionsprocessen och gemensamt sprida och kommunicera resultaten med omvärlden.

Roller och ansvar i arbetet:

 • Spread the signs roll är att göra filmer och metadata tillgängliga under en fri licens för uppladdning på Wikimedia Commons.
 • Wikimedia Sverige står för den tekniska delen av uppladdningen till Wikimedia Commons.
 • Wikimedia Sverige står för support och stöd i form av bl.a. informationsmöten och workshops.
 • Båda parter ansvarar gemensamt för att undersöka möjligheten att utveckla nya lösningar förför användandet av filmerna.
 • Båda parter ansvarar gemensamt för att löpande utvärdera resultatet av arbetet och kommunicera projektet och dess nytta med relevanta mottagare.
 • Båda parter ska via sina kommunikationskanaler sprida kännedomen om projektet och dess vision, syfte och mål.

Mål med samarbetet

Det övergripande målet är att göra teckenspråk tillgängligt för så många som möjligt.

Övergripande tidplan

Oktober

 • Avsiktsförklaringen och genomförandeplanen för 2012 fastställs.
 • Pressmeddelande och kommunikation via sociala medier.
 • Inspirations- och inriktningsmöte - Wikimedia Sverige presenterar verksamheten inom ramen för Wikimedia/Wikipedia för Spread the sign.

November

 • Kompetensutveckling - Wikimedia Sverige arrangerar i samverkan med Spread the sign en workshop.
 • Uppladdning till Wikimedia Commons.

December

Wikimedia Sverige och Spread the sign har ett uppsamlings- och utvärderingsmöte.

Januari

En utvärderingsrapport färdigställs och beslut tas om framtida ambitionsnivå och inriktning.