Projekt:Stöd för innehållspartnerskap/Resultat och mätetal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samlad sida för Global Metrics för Stöd för innehållspartnerskap.

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Evenemang 2023

Wikimedia Metric Tools meeting, Online

Datum
2023-02-22
Info-länk
mailtråd som ledde till eventet, och agerade inbjudan
Vem
Axel, Eric, André
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
A report of the outcomes of the meeting is available at m:Content Partnerships Hub/Software/Wikimedia Metric Tools
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 5 8 0 8 21
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Presentation och workshop på UN/IGO Open Access Working Group, Rom

Datum
2023-06-15 – 06-16
Info-länk
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
≈60 deltagare på plats och på distans under FN:s open access-arbetsgrupp. Eric gav presentation om Wikimedian in Residence-program och var med och anordnade skrivstuga. Presentation: IGO Open Access Meeting Rome 16 June.pdf
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 60 60
Number of editors 0 0 0 39 39
Number of organizers 4 1 0 0 5
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 32 30 0 62


Workshop på Wikimedia Europes årsmöte, Prag

Datum
2023-06-10
Info-länk
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat

Content Partnerships Hub tillsammans med CEE Hub, WikiFranca och Wikimedia Europe anordnade en workshop för att utforska skärningspunkter mellan hubbinitiativ och hur man får dessa skärningspunkter att öppna nya möjligheter. Anteckningar: Wikimedia Europe General Assembly 2023 Hubs (Etherpad).

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 11 16 0 0 27
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 3 0 0 4
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Wiki Loves Monuments International Teams Wien

Datum
2023-05-26 – 2023-05-27
Vem
Alicia Fagerving
Resultat

Anteckningar från mötet (Etherpad)

Det internationella teamet som ansvarar för att organisera Wiki Loves Monuments hade ett möte med fokus på tävlingens utveckling och framtid i Wien, Österrike. Wikimedia Sverige blev ombedda att deltaga för att bidra med sina erfarenheter med att arbeta med kulturarvsdata på Wikidata.

Förutom en dedikerad presentation om Wikidata som vi genomförde var plattformen en röd tråd genom hela mötet eftersom Wikidata är en nyckelplattform inom Wikimediarörelsen till att organisera data om världens kulturarv på ett ställe samtidigt som det möjliggör ökat gemenskapsengagemang (det är lättare att redigera data om olika länders kulturarv där än på Wikipedia på olika språk). Bland annat berättade vi om våra erfarenheter från de Wikidatafokuserade projekt vi hittills genomfört, som Connected Open Heritage och Finding GLAMs. Vi lyfte fram den planerade innehållspartnerskaphubbens och i synnerhet Helpdeskens roll för kapacitetbyggande inom rörelsen samt det stöd vi kan erbjuda för gemenskaper som vill intensifiera sitt arbete med Wikidata. Vi besvarade många frågor om hur Wikidata, tekniska verktyg som OpenRefine och monumentdatabasen fungerar. Vi bidrog med synpunkter på hur en tävling där man förbättrar kulturarvsdata på Wikidata bäst kan genomföras och vilka länders data som är i störst behov av insatser.

Core metrics    (T337237)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 10 10
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 1 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Evenemang 2022

Mallen finns utkommenterad i wikitexten nedan

IEA Academy, digitalt

Datum
2022-12-15
Info-länk
Finns ej
Vem
Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Eric höll en föreläsning inför IEA:s personal om Wikipedia och Wikimedia och innehållspartnerskap. Jag känner tre av organisatörerna, men övriga deltagare var nya. Jag höll en föreläsning men organiserade inte. Föreläsningen ledde till ett antal frågor om målgruppsanpassning, resursfördelning, vidareanvändning av information i digitala assistenter osv. IEA kommer efter föreläsningen att skala upp sitt arbete med Wikimediaplattformarna, efter att också ha antagit en Open Access-policy som sätter CC BY på alla rapporter och all text på hemsidan.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 1 0 0 21 22
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 5 0 0 6
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Second meeting with Wikimedia Affiliate EDs about tools support pilot year, 2022, Online

Datum
2022-12-07
Info-länk
Anteckninngar från mötet
Vem
Sandra, John, André
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
We continued discussing the proposal, part of the Content Partnerships Hub's experimentation, to do a one-year, self contained pilot project for basic support and maintenance of up to three key content partnerships tools in 2023. This second meeting focused on financing and on contributions by affiliates.
Core metrics    (T323998)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 5 3 0 0 8
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


First meeting with Wikimedia Affiliate EDs about tools support pilot year, 2022, Online

Datum
2022-11-30
Info-länk
Anteckningar från mötet
Vem
Sandra, John, André
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
WMSE presented its proposal, part of the Content Partnerships Hub's experimentation, to do a one-year, self contained pilot project for basic support and maintenance of up to three key content partnerships tools in 2023. A group of Executive Directors and staff from Wikimedia affiliates provided feedback and asked in depth questions, and generally expressed enthusiasm about this initiative. A second meeting, a week later, follows up with more details.
Core metrics    (T323997)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 7 4 0 0 11
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Publishing Inter-agency Meeting (PIAM) 2022, Online

Datum
2022-10-12
Info-länk
Presentationsmaterial (PDF)
Vem
John, Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi presenterade om vårt arbete med IGOs inom ramen för Content Partnerships Hub. Målet var att skapa intresse för att samarbeta med oss framöver. Ett par FN-organ skrev under mötet att de vill följa upp efteråt om att samarbeta med oss. Därtill fick vi ett stort antal frågor och ett mycket positivt intresse.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 58 58
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


ESEAP 27th Meeting, Online

Datum
2022-10-09
Info-länk
Meta:ESEAP Hub/Meetings/9 October 2022
Vem
John, Eric
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Vi presenterade om vårt arbete med IGOs och Helpdesken inom ramen för Content Partnerships Hub. Därefter följde en workshop. Målet var att skapa intresse för att engagera sig i arbetet samt för att få idéer på specifika behov, möjligheter och begränsningar i ESEAP och hur deras möjliga framtida hubb skulle kunna arbeta med vår.

Etherpad-anteckningar: ESEAP27

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 31 31
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 2 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


GLAMwiki coordinators meeting, Prag

GLAMwiki coordinators meeting Prague 2022
Datum
2022-09-14--16
Info-länk
2022 European GLAMwiki Coordinators meeting
Vem
Sandra, Tore, Axel
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Presentation av Sandra om verktygsgenomgången, samt uppdatering av listan och favoritmarkering av verktyg. Workshop om helpdesken av Tore och Axel för att dels visa på att det går att be om hjälp samt att det går att erbjuda hjälp till andra. Gruppdiskussioner inom olika områden och koppling till om det passar inom helpdesk eller kapacitetsbyggande. Intressanta och givande samtal om bland annat WikiBase och möjligheten att använda det både för olika GLAMs till samlingar eller för eget bruk i att hålla reda på projekt eller dokumentation. Sandra hade även, med sin OpenRefine-hatt på, två genomgångar av OpenRefine.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 17 12 0 0 29
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 3 0 0 5
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Grand Tour of Wikimedia, presentation på Wikimania 2022, online

Datum
2022-08-13
Info-länk
wmania:2022:Submissions/The Grand Tour of Wikimedia
Vem
Josefine
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Svårt att dela upp i breakout rooms då många var kvar i huvudsädningen eller inte interagerade i breakoutrummen.
Resultat
Presentation av Grand Tour som koncept, våra idéer kring det och workshop där deltagarna fick bidra med sina tankar om både att åka som resenär och att ta emot andra resenärer. Dokumentation i Wikimania 2022: The grand tour of Wikimedia (Etherpad).
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 47 47
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 2 0 0 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Volunteer developers and improving content partnership software in the Wikimedia environment, online

Datum
2022-08-13
Info-länk
wmania:2022:Submissions/Volunteer developers and improving content partnership software in the Wikimedia environment
Vem
Alicia, Sandra
Upplevda problem/svårigheter/buggar
The time assigned turned out to be shorter than our needs, due to the high turnout and very active participants. As the session had to finish exactly at the prescribed time, we weren't able to explore all the participants' ideas in depth.
Resultat
We used Etherpad for a group brainstorm. The Etherpad contained a series of questions to be answered by the participants; from very general to more specific. Next, the most popular statements and answers were explored further in short discussions. The group of participants was very active and forthcoming in its feedback, resulting in an Etherpad with a lot of valuable input for next steps.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 49 49
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 0 1 0 2
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


The Helpdesk at the Content Partnerships Hub, presentation på Wikimania 2022, online

Datum
2022-08-13
Info-länk
wmania:2022:Submissions/The Helpdesk at the Content Partnerships Hub
Vem
Eric, John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Organisatörerna från WMF var 7–8 minuter sena med att ge oss möjligheten att dela skärmar m.m., men förlängde inte sessionen vilket begränsade en väldigt intressant workshop.
Resultat
Presentation av vår Helpdesk som koncept, våra idéer kring det och workshop där deltagarna fick bidra med sina tankar både om hur vi kan ha en lättförståelig och effektiv process att begära hjälp och hur experter på partnerskap i rörelsen bäst skulle kunna bidra. Vår bedömning var att workshopen var mycket väl mottagen och att det finns ett stort intresse i initiativet. Dokumentation finns på Etherpad. PDF-presentation finns här. Filminspelning finns här (länk till Youtube).
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 32 32
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 1 2 0 0 3
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Stockholm+50

Datum
2022-06-03 – 2022-06-05
Info-länk
Vem
Eric, Josefine, John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltog under Stockholm+50. Vi hade under mötet enskilda samtal med ett tiotal personer, där majoriteten var beslutsfattare och värdefulla kontakter för föreningen. Ett stort värde med deltagandet var omvärldsbevakningen och den ökade förståelsen som teamet fick av att delta på ett sådant evenemang.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Möte om rollfördelning i Wikimediarörelsen

Datum
2022-05-10 – 2022-05-13
Info-länk
Vem
John
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltagande på workshops med WMF och ett antal europeiska chapters. Hade även ett antal enskilda möten samt deltog på WikiCheese-evenemanget. Diskussionerna var positiva och konstruktiva och en god lösning och arbetsfördelning etablerades. Detta bådar gott för kommande liknande utmaningar när hubbar etableras och arbetet behöver distribueras om.
Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 6 6 0 0 12
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


IGO Open Access Working Group Meeting

Datum
2022-03-22
Info-länk
Vem
UN
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
John Cummings höll en presentation.
Core metrics    (T299119)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 68 68
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 1 0 0 1
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 0 0 0


Evenemang 2021

Wikimedia Tysklands Morning Show

Datum
2021-10-07
Info-länk
Vem
Eric Luth
Upplevda problem/svårigheter/buggar
Resultat
Deltog på Wikimedia Deutschlands morning show, om content partnership hub.
Global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 7 8 0 3 18
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Structured data, structured photos – SDC for WLM, WikidataCon 2021

Structured data, structured photos – Wikidatacon 2021 – Alicia Fagerving, Wikimedia Sverige
Datum
2021-10-30
Länk
https://pretalx.com/wdcon21/talk/KZDY9B/
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
 • Anteckningar från sessionen (Etherpad)
 • Video (Youtube)
 • Kort presentation av hur vi har arbetat med SDC-uppladdningarna och våra framsteg under hösten. Översikt av arbetsflödet, hur bildernas information skördas och omvandlas till strukturerade data, samt vilka problem och begränsningar som finns.
Global metrics    (T294218)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 34 34
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 1 0 1
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Please don’t get hit by a bus! Towards a resilient and sustainable Wikidata tool ecosystem, WikidataCon 2021

Länk
https://pretalx.com/wdcon21/talk/9VZJVK/
Datum
2021-10-30
Vem
Alicia Fagerving
Resultat
 • Anteckningar från sessionen (Etherpad)
 • Video (Youtube)
 • Slides (PDF)
 • Deltagande i ett panelsamtal om hållbar utveckling av verktyg inom Wikimediarörelsen. Det nuvarande systemet, med volontärer som självständigt utvecklar och maintainar ett stort antal verktyg, leder till en ohållbar situation när varken gemenskapen eller våra GLAM-partners kan lita på att verktygen fungerar och kommer att fortsätta utvecklas. OpenRefine lyftes som ett exempel på ett pålitligt verktyg som utvecklas tack vare extern finansiering. Pattypan lyftes som ett exempel på ett volontärutvecklat verktyg som har påverkats negativt av Wikimedia Foundations oväntade ändringar i deras infrastruktur, med de problem för utvecklarna och användarna det medför.
Global metrics    (T294218)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 63 63
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 5 2 1 0 8
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 0 0 0


Massuppladdningar

Denna rubrik samlar samtliga global metrics för mediauppladdningarna och räknar med både manuella uppladdningar och batchuppladdningar.

2023

Helpdesk: Smart Server

Uppladdning av illustrationer via request i Helpdesken. Andra batchen av förra årets pilotuppladdning

Core metrics    (T327378)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 2262 0 0 2262


Monument till Wikidata: Uganda

Uppladdning av data om WLM-kulturarv i Uganda från Wikipedia till Wikidata.

Från

Skapande av Wikidatagenererad lista för gemenskapen som de kan använda i tävlingen:

commons:Commons:Wiki_Loves_Monuments_2023_in_Uganda/Wikidata_monument_list

Core metrics    (T174325)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 521 0 521


SDC: WLE Sverige 2023

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Eearth Sverige, 2023 års tävling

Core metrics    (T335497)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1109 0 0 1109


Stöd för WLE, naturområden i 8 länder

Stöd med datauppladdning till Wikidata för Wikimedia Ukraina som anordnar Wiki Loves Earth.

Med utgång i databasen Protected Planet, förbereda grundläggande data om skyddade naturområden i 5 länder. Antingen genom att lägga till Protected Planetidentifierare till relevanta objekt på Wikidata eller skapa nya objekt. Eftersom databasen inte är under en fri licens kan vi inte importera själva datat (som koordinater, administrativ tillhörighet) till Wikidata, utan skapar en bas som sedan kan användas, fyllas på etc. av de lokala organisatörerna som kan engagera sina respektive lokalgemenskaper.

 • Egypten, 50
 • Zambia, 641
 • Peru, 280
 • Tunisia, 148
 • Guinea, 132
 • Serbien, 569
 • Gabon, 62
 • Benin, 81
Core metrics    (T333430)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 1963 0 1963


2022

Helpdesk: Smart Server

Uppladdning av illustrationer via request i Helpdesken.

Core metrics    (T320366)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 596 0 0 596

Monument till Wikidata: Surinam

Uppladdning och städning av data rörande monument i Surinam så att de kan användas i landets första omgång av Wiki Loves Monuments.

QUERY – alla items med heritage status = cultural heritage monument in Suriname

Core metrics    (T316645)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 295 0 295


SDC: GLAM Kulturmiljöbild

Strukturerat data i bilder från Riksantikvarieämbetet (Kulturmiljöbild).

Core metrics    (T320960)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 7244 0 0 7244


SDC: WLM Aruba

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Aruba.

Core metrics    (T320965)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1515 0 0 1515


SDC: WLM Armenien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Armenien (2013–2022).

Core metrics    (T292391)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 134146 0 0 134146


SDC: WLM Brasilien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Brasilien. Alla WLM (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Core metrics    (T321465)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 48817 0 0 48817


SDC: WLM Bulgarien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Bulgarien.

Core metrics    (T304518)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 3845 0 0 3845


SDC: WLM Italien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Italien. 2018, 2019, 2022, 2021, 2022.

Core metrics    (T321541)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 104107 0 0 104107


SDC: WLM Indien 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Indien 2022.

Core metrics    (T320954)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1550 0 0 1550


SDC: WLM Israel 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Israel. Komplettering under 2022 men utan WLM 2022 (som inte genomförs).

Core metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1822 0 0 1822


SDC: WLM Irland 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Irland 2022.

Core metrics    (T320946)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1125 0 0 1125


SDC: WLM Finland 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Finland 2022.

Core metrics    (T320486)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 929 0 0 929


SDC: WLE Lettland (2017–2020)

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Earth Lettland (2017–2022)

Core metrics    (T296460)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 3745 0 0 3745


SDC: WLM Lettland (2015–2022)

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Lettland (alla år inklusive 2022).

Core metrics    (T303374)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 11305 0 0 11305


SDC: WLM Malta 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Malta 2022.

Core metrics    (T321260)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 466 0 0 466


SDC: WLM Norge 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments 2022 i Norge.

Core metrics    (T320484)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 288 0 0 288


SDC: WLM Peru 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Peru 2022.

Core metrics    (T322516)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 302 0 0 302


SDC: WLM Portugal

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Portugal. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Core metrics    (T321468)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 34172 0 0 34172


SDC: WLM Polen (2022)

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Polen 2022

Core metrics    (T320501)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 16953 0 0 16953


SDC: WLM Serbien 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Serbien 2022.

Core metrics    (T320492)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1176 0 0 1176


SDC: WLE Sverige 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Earth Sverige (2022)

Core metrics    (T307419)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 1026 0 0 1026


SDC: WLM Sverige 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Sverige (2022)

Core metrics    (T316644)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 803 0 0 803


SDC: WLM Suriname 2022

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Suriname (2022)

Core metrics    (T318517)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 0 526 0 526


SDC: WLM Slovenien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Slovenien (2019-2022)

Core metrics    (T322023)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 2260 0 0 2260


SDC: WLM Ukraina (2012–2021)

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Ukraina (2012–2021)

Core metrics    (T304526)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
Number of participants 0 0 0 0 0
Number of editors 0 0 0 0 0
Number of organizers 0 0 0 0 0
CONTENT
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Andra Wikimediaprojekt
=
Number of content contributions per Wikimedia project 0 353690 0 0 353690


2021

Monument till Wikidata: Norge

Uppladdning av monument från WLMdatabasen till Wikidata, Norge.

Global metrics    (T290319)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 13929 0 13929


Monument till Wikidata: Serbien

Uppladdning av monument från WLMdatabasen till Wikidata, Serbien.

Global metrics    (T289450)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 0 2419 0 2419


SDC: WLM Australien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Australien.

Global metrics    (T291483)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2220 0 0 2220


SDC: WLM Bolivia

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Bolivia.

Global metrics    (T292383)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 23202 0 0 23202


SDC: WLM Chile

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Chile.

Global metrics    (T292384)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 8117 0 0 8117

SDC: WLM Colombia

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Colombia.

Global metrics    (T289468)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 10384 0 0 10384


SDC: WLM Danmark

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Danmark.

Global metrics    (T292387)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1020 0 0 1020


SDC: WLM Indien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Indien.

Global metrics    (T297881)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 102252 0 0 102252


SDC: WLM Israel

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Israel.

Global metrics    (T289993)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1503 0 0 1503


SDC: WLM Irland

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Irland (under 2021).

Global metrics    (T291604)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9279 0 0 9279


SDC: WLM Iran

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Iran.

Global metrics    (T295525)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 41989 0 0 41989


SDC: WLM Georgien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Georgien.

Global metrics    (T296457)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 12027 0 0 12027


SDC: WLM Grekland

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Grekland.

Global metrics    (T295345)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 12372 0 0 12372


SDC: WLM El Salvador

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments El Salvador.

Global metrics    (T293249)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 1176 0 0 1176


SDC: WLM Finland

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Finland (under 2021).

Global metrics    (T290637)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9173 0 0 9173


SDC: WLM Malta

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Malta.

Global metrics    (T289467)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9096 0 0 9096


SDC: WLM Norge

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Norge (under 2021).

Global metrics    (T290320)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 11894 0 0 11894


SDC: WLM Panama

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Panama

Global metrics    (T297107)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 5456 0 0 5456


SDC: WLM Peru

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Peru (under 2021)

Global metrics    (T297121)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 8415 0 0 8415


SDC: WLM Polen

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Polen (under 2021)

Global metrics    (T276752)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 171082 0 0 171082


SDC: WLM Rumänien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Rumänien (under 2021).

Global metrics    (T297273)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 42627 0 0 42627


SDC: WLM Serbien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Serbien (under 2021).

Global metrics    (T291058)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 11301 0 0 11301


SDC: WLM Sverige

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Sverige (utan 2022).

Global metrics    (T289457)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2462 0 0 2462


SDC: WLM Tunisien

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Tunisien.

Global metrics    (T295108)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 9774 0 0 9774


SDC: WLM Uruguay

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Uruguay.

Global metrics    (T297110)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 7582 0 0 7582


SDC: WLM Venezuela

Strukturerat data i bilder från Wiki Loves Monuments Venezuela.

Global metrics    (T296291)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 0 0 0 0 0
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 2256 0 0 2256


Övrigt

Referenser